Αυξάνεται το ενδιαφέρον των Κυπρίων για το Erasmus+, είπε στο ΚΥΠΕ η Δρ. Παπαναστασίου

Αυξάνεται το ενδιαφέρον των Κυπρίων για το Erasmus+, είπε στο ΚΥΠΕ η Δρ. Παπαναστασίου

Χιλιάδες είναι οι Κύπριοι οι οποίοι από το 1997 μέχρι το 2013 επωφελήθηκαν από το Πρόγραμμα Erasmus της ΕΕ (πρόγραμμα κινητικότητας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού).

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων λειτουργίας του Προγράμματος αυτού, το ΚΥΠΕ συνομίλησε με την Δρ. Ανδρούλα Παπαναστασίου, Διευθύντρια του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, η οποία επισήμανε ότι οι αριθμοί συμμετοχής της Κύπρου με την πάροδο των χρόνων αυξάνονται, αφού τα προγράμματα γίνονται πιο γνωστά στο ευρύ κοινό.

Σημείωσε ότι το αυξανόμενο ενδιαφέρον στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια είναι λόγω και της οικονομικής κρίσης και των μεγάλων ποσοστών ανεργίας μεταξύ των νέων.

Ήδη, είπε, τα διαθέσιμα κονδύλια δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ζήτηση που υπάρχει.

Όμως, τόνισε ότι “αναμένεται σημαντική αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων κατά τα τρία τελευταία χρόνια της προγραμματικής περιόδου (2018-2020), οπότε αναμένουμε ότι θα είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων”.

Το πρόγραμμα και οι ευκαιρίες για τους Κύπριους πολίτες
—————————-

Η κ. Παπαναστασίου είπε ότι το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης, τόσο για κινητικότητα για σκοπούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Βασική Δράση 1 – ΒΔ1), όσο και συνεργασίες με άλλα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα για σκοπούς ανταλλαγής καλών πρακτικών καθώς και ανάπτυξη/μεταφορά καινοτομίας (Βασική Δράση 2 – ΒΔ2), πάντα στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι: 1. Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές που απασχολούνται σε ιδρύματα/οργανισμούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όλων των βαθμίδων (Σχολική, Τριτοβάθμια, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων), 2. Εκπαιδευτές εταιρειών που εκπαιδεύουν το προσωπικό τους, 3. Άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας (Youth Workers), 4. Εκπαιδευόμενοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (φοιτητές – σπουδαστές – μαθητές), 5. Νέοι από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τοπικούς φορείς και άτυπες ομάδες νέων, 6. Ιδρύματα όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οργανισμοί/εταιρείες με ενδιαφέρον στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, οργανισμοί Νεολαίας, Αθλητικοί οργανισμοί κλπ.

Η κ. Παπαναστασίου σημείωσε ότι όσον αφορά τη ΒΔ1 η επιχορήγηση καλύπτει έξοδα διαχείρισης, ταξιδιωτικά έξοδα, έξοδα διαβίωσης και δίδακτρα σεμιναρίων (σε ορισμένες περιπτώσεις).

Στα πλαίσια της ΒΔ2, επιπλέον των πιο πάνω, η επιχορήγηση καλύπτει και κόστος προσωπικού για την παραγωγή πνευματικών παραδοτέων, καθώς και για διοργάνωση εκδηλώσεων διάδοσης των αποτελεσμάτων.

Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη συμμετοχή Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, των οποίων καλύπτονται 100% των εξόδων και των αναγκών τους.

Πόσοι Κύπριοι επωφελήθηκαν
————————

Η συμμετοχή της Κύπρου στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας άρχισε το 1997, στα πλαίσια της προενταξιακής της πορείας.

Η κ. Παπαναστασίου μιλώντας στο ΚΥΠΕ αναφέρθηκε σε στοιχεία που αφορούν συμμετοχή της Κύπρου από το 1997 μέχρι το τέλος του 2013, στα πλαίσια των Προγραμμάτων Socrates (με υποπρογράμματα Comenius, Erasmus και Grundtvig), Leonardo da Vinci, Lifelong Learning, Youth for Europe, Youth και Youth in Action.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την κινητικότητα για σκοπούς εκπαίδευσης/κατάρτισης
έλαβαν μέρος 2,508 φοιτητές, 2,351 εκπαιδευόμενοι στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 1,034 ακαδημαϊκό προσωπικό, 855 εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 590 εκπαιδευτικοί σχολείων, 147 εκπαιδευτές ενηλίκων.

Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα στον τομέα της νεολαίας, τα στοιχεία είναι τα πιο κάτω:
Νέοι σε ανταλλαγές νέων: 11,607, Άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας (Youth Workers): 1,944, Νέοι εθελοντές: 103.

Η κ. Παπαναστασίου είπε ότι οι αριθμοί συμμετοχής της Κύπρου με την πάροδο των χρόνων αυξάνονται, αφού τα προγράμματα γίνονται πιο γνωστά στο ευρύ κοινό.

“Αυτό διαπιστώνεται και από τους αριθμούς συμμετοχής μόνο για το 2014 (που υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχεία). Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι αριθμοί των φοιτητών και των νέων που συμμετείχαν το 2014: 581 φοιτητές για σπουδές ή κατάρτιση και 1,273 νέοι σε ανταλλαγές νέων και εθελοντισμό” είπε.

Σύμφωνα με την κ. Παπαναστασίου, επιπλέον της Κινητικότητας, σημαντική είναι και η συμμετοχή Κυπριακών Ιδρυμάτων/οργανισμών σε επιχορηγημένες Συμπράξεις με άλλους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς: Περί τις 10,000 εκπαιδευόμενοι (φοιτητές, μαθητές, ενήλικες εκπαιδευόμενοι) και 1,500 εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές συμμετέχουν σε σχέδια Συμπράξεων κάθε χρόνο κατά τα τελευταία 10-12 χρόνια. Από αυτούς περί τους 700 εκπαιδευόμενους και 750 εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας κάθε χρόνο στα πλαίσια των Συμπράξεων.

Η κ. Παπαναστασίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας έχουν διακινηθεί μέχρι σήμερα 5 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στην Ευρώπη, με χρηματοδότηση από τα Προγράμματα.

Η εν λόγω κινητικότητα πρόσφερε στους συμμετέχοντες σειρά θετικών εμπειριών όπως
προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική επιτυχία, κατανόηση της Ευρωπαϊκής πολυπολιτισμικότητας και ταυτότητας, εκμάθηση γλωσσών, καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, εθελοντική προσφορά και συμμετοχή στα κοινά, ανέφερε.

Χρηματοδότηση για την Κύπρο
—————

Από άποψης χρηματοδότησης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Κύπρο έχουν διατεθεί τα πιο κάτω ποσά στα πλαίσια των Προγραμμάτων αυτών, στην ενότητα “Εκπαίδευση και Κατάρτιση”
1. Lifelong Learning Programme 2007 – 13: 29.385.118 ευρώ, 2. Erasmus+ 2014 – 2016: 20.195.304 ευρώ και στην ενότητα “Νεολαία” 1. Youth in Action 2007 – 13: 10.032.951 ευρώ, 2. Erasmus+ 2014 – 2016: 6.780.291 ευρώ.

Τα κονδύλια που διαχειρίζονται οι δύο Εθνικές Υπηρεσίες του Erasmus+ στην Κύπρο (ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου) για Κύπριους δικαιούχους, όπως και για κάθε άλλη συμμετέχουσα χώρα, είναι συγκεκριμένα και βασίζονται στον πληθυσμό, στην απόσταση από το κέντρο, την προηγούμενη απορρόφηση κλπ.

Εορταστικές εκδηλώσεις για τα 30χρονα
————————–

Το Πρόγραμμα Erasmus (πρόγραμμα κινητικότητας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού) συμπληρώνει 30 χρόνια λειτουργίας μέσα στο 2017.

Με την ευκαιρία αυτή θα εορταστούν όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας, τα οποία από το 2014 έχουν ενταχθεί κάτω από την ομπρέλα ενός ενοποιημένου Προγράμματος, του Erasmus+.

Στα πλαίσια των τριαντάχρονων του Erasmus+ προγραμματίζονται εκδηλώσεις σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Η κ. Παπαναστασίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι στην Κύπρο έχουν αρχίσει τις εκδηλώσεις με την εναρκτήρια εκδήλωση που έγινε στις 17 Ιανουαρίου στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ στη Λευκωσία.

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις θα περιλαμβάνεται διαγωνισμός φωτογραφίας, (οι όροι συμμετοχής του οποίου θα ανακοινωθούν σύντομα), έκδοση αναμνηστικού γραμματοσήμου, ανοικτή εκδήλωση εορταστικού χαρακτήρα, με μουσική, τον Οκτώβρη καθώς και ενδοϊδρυματικές δραστηριότητες.

(ΚΥΠΕ/ΑΑΡ/ΜΜ)