Το Ανώτατο εξετάζει σήμερα αναφορές του ΠτΔ

Το Ανώτατο εξετάζει σήμερα αναφορές του ΠτΔ

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου συνέρχεται στις 12 το μεσημέρι για να εξετάσει κάποιες εκ των αναφορών που καταχωρήθηκαν εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας στα νομοθετήματα που ψήφισε η Ολομέλεια της προηγούμενης Βουλής και που δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδικαστεί.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν εκδικαστεί και αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου σε εννέα από τις συνολικά 16 αναφορές. Πρόκειται για τις αναφορές που αφορούν τον περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016, τον περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016, τον περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016, τον περί Αστυνομίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2016, τον περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016, τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016, τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο του 2016, τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016 και τον περί Ποινικού Κώδικα (Αρ. 3) Νόμο του 2016.

Απομένει η εκδίκαση άλλων πέντε αναφορών που αφορούν συγκεκριμένα τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016, τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016, τον περί Ασυμβίβαστου προς την Άσκηση Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016, τον περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016 και τον περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016.

Η εκδίκαση των πιο πάνω αναφορών έχει προγραμματιστεί για σήμερα και για τις 13 Φεβρουαρίου.

Να σημειωθεί ότι η αναφορά που αφορά στον περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016 ήταν προγραμματισμένη για ακρόαση στις 11 Ιανουαρίου, ωστόσο, αναβλήθηκε για σήμερα λόγω του ότι ο δικηγόρος της Δημοκρατίας που εκπροσωπεί τον Πρόεδρο Νικόλαο Κυριάκου στην εν λόγω αναφορά συμμετείχε στη διαπραγματευτική ομάδα του Προέδρου, η οποία βρισκόταν στη Γενεύη.

(ΚΥΠΕ/ΓΜΙ/ΓΒΑ)