Αποφάσεις για μη διάδοση συμβατικών όπλων

Αποφάσεις για μη διάδοση συμβατικών όπλων, Σομαλία και τη διπλωματία του νερού ενέκρινε το Συμβούλιο

Τη νέα στρατηγική της ΕΕ κατά των παράνομων πυροβόλων όπλων, φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW) και των πυρομαχικών τους, ενέκρινε το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ, καθώς τα όπλα αυτά εξακολουθούν να συμβάλλουν στην αστάθεια και τη βία στην ΕΕ, στην άμεση γειτονία της και στον υπόλοιπο κόσμο.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, τα παράνομα συμβατικά όπλα τροφοδοτούν την ένοπλη βία και το οργανωμένο έγκλημα, την παγκόσμια τρομοκρατία και τις συγκρούσεις, παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες για βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση κρίσεων. “Αποσταθεροποιούν ολόκληρες περιφέρειες, κράτη και τις κοινωνίες τους, και ενισχύουν τον αντίκτυπο τρομοκρατικών επιθέσεων”.

Η νέα στρατηγική αντικαθιστά τη στρατηγική που εγκρίθηκε το 2005 και λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στο περιβάλλον ασφαλείας, περιλαμβανομένης της τρομοκρατικής απειλής εντός της ΕΕ, και τις εξελίξεις όσον αφορά τον σχεδιασμό και την τεχνολογία των SALW που επηρεάζουν την ικανότητα των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν την απειλή, αλλά και οι κατευθυντήριες γραμμές της γενικής στρατηγικής της ΕΕ του 2016.

Με δεύτερη απόφαση το Συμβούλιο παρέτεινε την εντολή της ενωσιακής στρατιωτικής εκπαιδευτικής αποστολής EUTM Σομαλία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και συμφώνησε προϋπολογισμό 22,9 εκατ. EUR για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ προσάρμοσε ελαφρώς την ισχύουσα εντολή της αποστολής να παρέχει στρατιωτικές συμβουλές σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο στις αρχές της Σομαλίας και να συμβάλλει στην ανάπτυξη ίδιων εκπαιδευτικών ικανοτήτων του εθνικού στρατού της Σομαλίας με σκοπό να μεταφερθούν σε αυτόν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τακτικές μονάδες μόλις εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις.

Η αποστολή συνεχίζει να στηρίζει την παροχή εκπαίδευσης από φορείς της Σομαλίας και υπό σομαλική ευθύνη. Υποστηρίζει επίσης άλλους φορείς στην εκτέλεση των αντίστοιχων εντολών τους στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στη Σομαλία. Η EUTM Σομαλία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Δεκέμβριο του 2010 για την παροχή στρατιωτικών συμβουλών σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο και την καθοδήγηση των αμυντικών θεσμών της Σομαλίας. Η αποστολή επικεντρώνεται στην ειδική καθοδήγηση και παροχή συμβουλών, στην προσαρμοσμένη στις ανάγκες εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων, με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη του εθνικού στρατού της Σομαλίας, με έμφαση στην επίτευξη αποτελεσματικής και διατηρήσιμης ασφάλειας στη χώρα. Εδρεύει στο Μογκαντίσου από το 2014. Διαθέτει προσωπικό με περισσότερα από 200 μέλη, ενώ η επιτόπια διοίκησή της ασκείται από τον Ταξίαρχο Matteo Spreafico (Ιταλία).

Τέλος το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τη “διπλωματία του νερού”. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι το νερό αποτελεί προϋπόθεση για την ανθρώπινη επιβίωση και αξιοπρέπεια και θεμελιώδη βάση για την ανθεκτικότητα τόσο των κοινωνιών όσο και του περιβάλλοντος.

“Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για τη διατροφή και την υγεία του ανθρώπου και είναι ουσιώδες για τη διαχείριση του οικοσυστήματος, τη γεωργία, την ενέργεια και τη συνολική πλανητική ασφάλεια”, αναφέρει το Συμβούλιο και σημειώνει ότι η έλλειψη νερού “μπορεί να επηρεάσει την ειρήνη και την ασφάλεια, καθώς οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το νερό μπορεί να έχουν σοβαρό ανθρώπινο και οικονομικό κόστος, οι οποίοι μπορούν να έχουν άμεσες συνέπειες για την ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω των μεταναστευτικών ρευμάτων”. Το Συμβούλιο προτίθεται να ενισχύσει τη διπλωματική δέσμευση της ΕΕ για το νερό “ως εργαλείο για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση του νερού ως όπλου πολέμου” και υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να προωθήσει τη διασυνοριακή και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων.

Το Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για το ανθρώπινο δικαίωμα σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, ως συστατικά του δικαιώματος για επαρκές βιοτικό επίπεδο, υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ για την εφαρμογή της ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030 και επισημαίνει ότι η επίτευξη του στόχου 6 (“Διασφάλιση διαθεσιμότητας και αειφόρου διαχείρισης των υδάτων και υγιεινής για όλους”) είναι ουσιώδης για την επίτευξη άλλων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και  τονίζει τη βασική σχέση μεταξύ του ύδατος και της αλλαγής του κλίματος και χαιρετίζει τις πρόσφατες συζητήσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνδέουν το νερό, το κλίμα, την ειρήνη και την ασφάλεια.

(ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΓΒΑ)