Αύξηση εσόδων από τον τουρισμό τον Ιούνιο και το α’ εξάμηνο του 2018

Αύξηση εσόδων από τον τουρισμό τον Ιούνιο και το α’ εξάμηνο του 2018

Σημαντική αύξηση, σχεδόν 4% ή €38,5 εκατομμύρια, κατέγραψαν τα έσοδα από τον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2018, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, παρά τη μείωση στην κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών, ενώ μόνο για τον Ιούνιο τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 3%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούνιο 2018 ανήλθαν σε €357,7 εκατομμύρια, σε σύγκριση με €347,2 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2017, σημειώνοντας αύξηση 3,0%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.034,9 εκ. σε σύγκριση με €996,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 3,9%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Ιούνιο του 2018 ανήλθε σε €699,88 σε σύγκριση με €734,89 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 4,8%.

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Ιούνιο 2018 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2017 σημείωσε επίσης μείωση 2,7%. Μείωση της τάξης του 2,2% σημειώθηκε στη μέση διάρκεια παραμονής από 9,3 μέρες τον Ιούνιο 2017 σε 9,1 μέρες τον Ιούνιο 2018.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018 ανήλθε σε €629,04 σε σύγκριση με €680,95 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 7,6%.

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 σημείωσε επίσης μείωση 4,4% (από €75,66 σε €72,30).

(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΓΒΑ)