Χωρίς συμβιβασμό έληξαν διαπραγματεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό του 2019

Χωρίς συμβιβασμό έληξαν διαπραγματεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό του 2019

Xωρίς συμφωνία τερματίστηκαν τα μεσάνυχτα οι διαπραγματεύσεις  Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον κοινοτικό προϋπολογισμό του 2019, κατά την προβλεπόμενη από τις Συνθήκες προθεσμία, καθώς το Κοινοβούλιο επέμεινε για μικρότερη συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στη χρηματοδότηση του Μηχανισμού για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν τον Ιούνιο να χρηματοδοτήσουν με 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τα επιπλέον 3 δισ. Ευρώ της διευκόλυνσης, με συνεισφορές ανάλογα με το μερίδιο τους στο ΑΕΠ της ΕΕ. Συνεπώς, 2 δισ. Ευρώ από το ποσό αυτό θα πρέπει να προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Σύμφωνα με την εξήγηση που δόθηκε, “ενώ το Συμβούλιο έκανε μια εποικοδομητική προσφορά που θα υπερέβαινε την αρχική πρόταση της Επιτροπής, το Κοινοβούλιο προτίμησε να χρησιμοποιήσει αχρησιμοποίητους πόρους προηγούμενων ετών που σχετίζονται με ερευνητικά έργα. Το Συμβούλιο, ωστόσο, ανησυχεί ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο, με άγνωστες συνέπειες για το μέλλον”.

Ως εκ τούτου  η Κομισιόν θα πρέπει τώρα να υποβάλει νέο σχέδιο προϋπολογισμού στα δύο όργανα.

Εάν το δημοσιονομικό κονδύλιο της ΕΕ δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί οριστικά, το σύστημα των προσωρινών λογαριασμών εφαρμόζεται. Αυτό σημαίνει ότι το δωδέκατο των πιστώσεων του προϋπολογισμού για το προηγούμενο έτος μπορεί να δαπανηθεί κάθε μήνα.

“Το Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί σήμερα συμφωνία για το προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019”, δήλωσε ο Hartwig Löger, Υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας και κύριος διαπραγματευτής του Συμβουλίου για το προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019 . “Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαλόγου, το Συμβούλιο προσπάθησε σκληρά να βρει μια λύση που να εξοπλίζει την Ένωση για τις μελλοντικές προκλήσεις, αλλά είμαι ακόμα σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πριν από το τέλος του έτους”, είπε.

Εάν ο προϋπολογισμός δεν υιοθετηθεί οριστικά ως το τέλος του έτους, θα αρχίσει να εφαρμόζεται το σύστημα των προσωρινών λογαριασμών, πράγμα που σημαίνει ότι το 1/12 των πιστώσεων του προϋπολογισμού για το προηγούμενο έτος μπορεί να δαπανηθεί κάθε μήνα.

(ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΓΒΑ)