Διαιτητικό Δικαστήριο απέρριψε απαίτηση επενδυτών εναντίον της KΔ για μέτρα ανακεφαλαιοποίησης/εξυγίανσης το 2013

Διαιτητικό Δικαστήριο απέρριψε απαίτηση επενδυτών εναντίον της KΔ για μέτρα ανακεφαλαιοποίησης/εξυγίανσης το 2013

Διαιτητικό Δικαστήριο απέρριψε απαίτηση επενδυτών εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας  για τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης των τραπεζών, που είχαν ληφθεί από τη Δημοκρατία το Μάρτιο του 2013. 

Σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι πρόκειται για την πρώτη απόφαση σε διαδικασία διεθνούς διαιτησίας. Η απόφαση εκδόθηκε από Διαιτητικό Δικαστήριο που συστάθηκε δυνάμει των Κανόνων Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης, στο οποίο είχαν προσφύγει δύο Πολωνοί επενδυτές που ισχυρίζοντο ότι τα μέτρα που είχαν ληφθεί σε σχέση με τον τραπεζικό λογαριασμό τους στην Τράπεζα Κύπρου, ισοδυναμούσαν με παράνομη απαλλοτρίωση περιουσιακών τους δικαιωμάτων, κατά παράβαση της Διμερούς Σύμβασης Προστασίας των Επενδύσεων που είχε συναφθεί μεταξύ Πολωνίας και Κύπρου. 

Οι δύο προσφεύγοντες απαιτούσαν εναντίον της Δημοκρατίας την καταβολή προς αυτούς του ποσού των  PLN 1,319,794 (€306,472) ως απώλεια κεφαλαίων και του ποσού των  PLN 16,720,000 (€3,882,593) ως διαφυγόν κέρδος, πλέον τόκους από την 25.3.2013. 
 
Το Διαιτητικό Δικαστήριο ομόφωνα απέρριψε την απαίτηση των επενδυτών εναντίον της Δημοκρατίας και τους διέταξε όπως καταβάλουν στη Δημοκρατία το ποσό των €114,300 ως επιστροφή καταβληθέντων εξόδων διαιτησίας και το ποσό των USD1,173,134 (€1,113,347) που αντιπροσωπεύει το 70% των δικηγορικών εξόδων εκπροσώπησης της Δημοκρατίας. Το Διαιτητικό Δικαστήριο, εν όψει της κατάληξης του επί της ουσίας της υπόθεσης, έκρινε ότι δεν χρειαζόταν να αποφανθεί επί της ένστασης της Δημοκρατίας ότι η Διμερής Σύμβαση Προστασίας των Επενδύσεων Πολωνίας-Κύπρου έχει υπερακοντιστεί από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
 
Τη Δημοκρατία στη Διαιτησία εκπροσώπησε ο οίκος  Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP σε στενή συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το Υπουργείο Οικονομικών.

(ΚΥΠΕ/ΚΧΡ/ΜΜ)