Επί τόπου έρευνα Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού στα γραφεία της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού

Επί τόπου έρευνα Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού στα γραφεία της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού

Τη διενέργεια επί τόπου έρευνας στα γραφεία και τα υποστατικά της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού «η εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) και 6(1) του Νόμου, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα της διάθεσης τσιμέντου».

Ο επί τόπου έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου και συνεχίζεται, προστίθεται.

Κατά την πραγματοποίηση της έρευνας, η Υπηρεσία της Επιτροπής συνοδεύτηκε από Λειτουργούς του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι «η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς τον σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας, σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού».

(ΚΥΠΕ/ΗΦ/ΓΧΡ)