Επικίνδυνο ηλεκτρολογικό προϊόν κυκλοφορεί στην κυπριακή αγορά

Επικίνδυνο ηλεκτρολογικό προϊόν κυκλοφορεί στην κυπριακή αγορά

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει  συσκευή κουζίνας η οποία είναι κατασκευασμένη με τρόπο που δεν πληρoί τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMCD) και ως εκ τούτου, έχει διατάξει την απόσυρσή του από την αγορά, ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών αναφέρει.

Προϊόν
 

· Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας
· Είδος: Επαγωγική εστία
· Εμπορική επωνυμία: FAGOR
· Μοντέλο: IF-4AX
· Τύπος: LH6KOX1
· Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 50/60 Hz, 7200 W, 32 A
· Χώρα κατασκευής (στη συσκευασία): Ισπανία
· Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 09020100021551012715
· Διανομέας: ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ


Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή, τους το πιο πάνω προϊόν, να μην το χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, στo τηλέφωνo 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.
(ΚΥΠΕ/ΓΤΠ/ΑΑΓ/ΓΧΡ)