Αισθητή μείωση εγκλήματος και αύξηση αισθήματος ασφάλειας από αύξηση

Αισθητή μείωση εγκλήματος και αύξηση αισθήματος ασφάλειας από αύξηση Παρατηρητών της Γειτονιάς, καταδεικνύει έρευνα

Σε αισθητή μείωση του εγκλήματος, σε παγκύπρια βάση, και σε αύξηση στο αίσθημα ασφάλειας του κοινού συνέτεινε η αύξηση στον αριθμό των Παρατηρητών της Γειτονιάς που ανέρχονται σήμερα σε 78.850, σε 166 δήμους και κοινότητες της ελεύθερης Κύπρου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας για το θεσμό του “Παρατηρητή της Γειτονιάς” που παρουσιάστηκαν σήμερα από  την εταιρεία CMRC Cypronetwork Marketing Research Ltd που τη διεξήγαγε και το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Υπεύθυνος του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος Πέτρος Παττούρας, το 2011, οπόταν και άρχισε να εφαρμόζεται ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς, οι υποθέσεις σοβαρού εγκλήματος ανήλθαν παγκύπρια στις 8426, το 2012 στις 7973, το 2013 στις 7089, το 2014 στις 6775, το 2015 στις 5912 και το 2016 στις 5094. Εξάλλου οι υποθέσεις μικροαδικημάτων ανήλθαν παγκύπρια το 2011 στις 7266, στις 6515 το 2012, στις 5282 το 2013, στις 4978 το 2014, στις 4089 το 2015 και στις 3820 το 2016.

Εξάλλου σε ομιλία του, ο Αρχηγός Αστυνομίας Ζαχαρίας Χρυσοστόμου ανέφερε πως σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ποσοστό 89% των ερωτηθέντων αισθάνεται σήμερα αρκετά, πολύ και πάρα πολύ ασφαλές στην περιοχή όπου κατοικεί.

Το ποσοστό αυτών που αισθάνονται λίγο ή καθόλου ασφαλείας ανέρχονται στο 9%, σε σχέση με ποσοστό της τάξης του 13% που προέκυπτε κατά το 2015 και 20% κατά το 2011.

Επίσης σύμφωνα με τον κ. Χρυσοστόμου, αύξηση παρουσιάζεται και στο αίσθημα εμπιστοσύνης, στην αξιοκρατία και στις σχέσεις της Αστυνομίας με το κοινό, παράμετροι που βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες που έχει θέσει η ηγεσία του σώματος, όπως είπε.

“Σήμερα μετρούμε 75.850 Παρατηρητές σε 166 Δήμους και Κοινότητες της ελεύθερης Κύπρου, σε σύγκριση με μόλις 13.000 Παρατηρητές σε 54 Δήμους και Κοινότητες κατά το 2013, κατέχοντας, κατ΄ αναλογία πληθυσμού, μία από τις πρώτες θέσεις παγκόσμια. Αυτή η αύξηση στον αριθμό των Παρατηρητών της Γειτονιάς σίγουρα συνέτεινε στην αισθητή μείωση του εγκλήματος, σε παγκύπρια βάση. Συγκριτικά αποτελέσματα των ετών 2013 και 2016 καταδεικνύουν σημαντική μείωση στο σοβαρό έγκλημα, ενώ μείωση επήλθε και στις μικροπαραβάσεις”,  σημείωσε ο κ. Χρυσοστόμου.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε πως όπως διαφαίνεται η Αστυνομία, μαζί με την Εθνική Φρουρά, συγκεντρώνουν τις θετικότερες εκτιμήσεις από μέρους του κοινού, σε σύγκριση με άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, αλλά και σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία προηγούμενων ετών.

`Οπως είπε, κατά το 2011, η Αστυνομία συγκέντρωνε μέσο όρο 3,1 σε πενταβάθμια κλίμακα αξιολόγησης, όσον αφορά τη γενική εικόνα των δημόσιων υπηρεσιών του τόπου και κατατασσόταν στη δεύτερη θέση μαζί με τις κρατικές υπηρεσίες υγείας και κατά το 2016 αυτός ο μέσος όρος αξιολόγησης αυξάνεται στο 3,4.

`Ανοδος, ανέφερε, παρουσιάζεται και στο βαθμό βελτίωσης γενικότερα της Αστυνομίας. Κατά το 2016 ο μέσος όρος των απαντήσεων έφθασε στο 3,3 και έχει βελτιωθεί σε σχέση με το 2011, όπου ο μέσος όρος καθορίστηκε στο 3,0.

Σύμφωνα με τον Αρχηγό Αστυνομίας αύξηση παρουσιάζεται και στο βαθμό ικανοποίησης του κοινού από την Αστυνομία, καθότι το 3,1 του 2011 ανήλθε στο 3,3 κατά το 2016. “Το αίσθημα εμπιστοσύνης που εμπνέει η Αστυνομία, αλλά και οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί με το κοινό είναι και αυτοί παράμετροι που παρουσιάζουν αυξητική τάση, σε σύγκριση πάντοτε με στατιστικά στοιχεία του 2011. Και εστιάζω στο έτος 2011, καθότι η οικονομική κρίση δεν είχε, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, πλήξει το νησί μας”, ανέφερε ο κ. Χρυσοστόμου.

Το Πρόγραμμα του “Παρατηρητή της Γειτονιάς” άρχισε να λειτουργεί το 2011 στο Δήμο Ιδαλίου. Τη χρονιά αυτή ο αριθμός τους ανήλθε στους 1000. Το 2012 έφθασαν τους 4000, το 2013 τους 13000, το 2014 τους 44500 χιλιάδες, το 2015 τους 62000 και το 2016 τους 72500.

Ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε πως έχουν δοθεί ρητές οδηγίες για δημιουργία τοπικών και επαρχιακών επιτροπών, με την εμπλοκή του Βοηθού Αρχηγού Επιχειρήσεων, των Βοηθών Αστυνομικών Διευθυντών Επιχειρήσεων των Επαρχιών, των Υπευθύνων των Αστυνομικών Σταθμών και των Αστυνομικών της Γειτονιάς, δίνοντας με αυτό τον τρόπο μια νέα υπόσταση στο Πρόγραμμα του “Παρατηρητή της Γειτονιάς”.

Εξάλλου σε ομιλία του κατά την παρουσίαση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικολάου ανέφερε πως η σταδιακή αύξηση των Παρατηρητών της Γειτονιάς και η ανταπόκριση όλο και περισσοτέρων δήμων και κοινοτήτων να συμμετέχουν στις ενημερωτικές διαλέξεις, που διοργανώνει το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος της Αστυνομίας για τον θεσμό και τη δράση του,  καταδεικνύουν την ορθότητα της κυβερνητικής απόφασης να ενισχύσει την ενεργό δράση του πολίτη στην κοινοτική αστυνόμευση.

Υπογράμμισε εξάλλου πως η Κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για την ανάπτυξη μέτρων και πρακτικών, που δοκιμάστηκαν με επιτυχία, όπως είναι ο θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, ώστε αυτά να προσφέρουν ακόμη πιο υψηλό επίπεδο ασφάλειας στο τόπο μας και πως “σκοπός μας είναι να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες που θα αναβαθμίζουν το ρόλο της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και θα ενισχύουν περαιτέρω τη σύσφιξη των σχέσεων της Αστυνομίας με όλες τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τους οργανωμένους φορείς, την τοπική κοινωνία, την κάθε γειτονιά, με τον πολίτη κάθε ηλικίας”.

Ανέφερε πως προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς,καθώς και γενικότερα της κοινοτικής αστυνόμευσης, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να “στοχεύσουμε σε διεύρυνση των δράσεων για μεγαλύτερη εμπλοκή της νεολαίας στον θεσμό, ενισχύοντας έτσι τόσο το αίσθημα ασφάλειας στα μέλη κάθε δήμου και κοινότητας, όσο και την συμμετοχή των νέων σε μια μορφή εθελοντισμού και την εμπλοκή τους σε πράξεις που ενδυναμώνουν τις μεταξύ τους σχέσεις, εφόσον οι νέοι θα καλούνται να εργαστούν μαζί για τους άλλους νέους, για ένα ασφαλέστερο μέλλον”.

Επίσης, όπως ανέφερε, “θα πρέπει να προβούμε σε επέκταση της δράσης και του παρεμβατικού ρόλου του θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, με τη σύσταση και λειτουργία τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας, ώστε να αναπτύξουμε μια πολυδιάστατη δράση στα πρότυπα άλλων ανεπτυγμένων χωρών, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο την πρόληψη και επίλυση προβλημάτων νεανικής παραβατικότητας, όσο και τη δέσμευση συνεχούς και εξελισσόμενης συμμετοχής του κάθε Δήμου / Κοινότητας”.

(ΚΥΠΕ/ΜΚ/ΓΧΡ)