Εικοσιοκτώ μη ασφαλή προϊόντα στο Σύστημα Gras-Rapex

Είκοσιοκτώ προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά κοινοποιήθηκαν την εβδομάδα 12-18/09/2016 στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα (GRAS-RAPEX – Report 37).

Για σκοπούς ελέγχου της αγοράς, τα 28 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου: δεκατρία στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, εννέα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, τρία στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και τρία στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της Υ.Α.&Π.Κ. στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ccps ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών αναφέρονται πιο κάτω:
  
Βρεφική κορδέλα, μάρκας Nursery Time, μοντέλο Style No: GP2515-0641, με γραμμοκώδικα 5035320256412 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της χάντρας που αποσπάται εύκολα από την κορδέλα. 
   
Παιδικό μαγιό, μάρκας QCDEF, μοντέλο No. 7023, με γραμμοκώδικα 0314000000014 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος  τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή  της μέσης του ενδύματος.
   
Παιδικό φούτερ, μάρκας Brugi, μοντέλο JA48, με γραμμοκώδικα 8300163561557 και με  χώρα κατασκευής την Κίνα.Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή του λαιμού  του ενδύματος.
   
Παιχνίδι που στερεώνεται σε καροτσάκι, μάρκας Selecta, μοντέλο 1360, με γραμμοκώδικα 4003332013607 και με χώρα κατασκευής τη Γερμανία.Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι.
   
Κάλυμμα ποτηριού με διακοσμητική απομίμηση σταφυλιού, μάρκας Charles Viancin, μοντέλο Grape drink cover #5205EU, με γραμμοκώδικα  3700527510859 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.Κίνδυνος πνιγμού γιατί μπορεί να εκληφθούν σαν τρόφιμα από παιδιά και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα γλύψουν ή να τα καταπιούν. 
   
Ξύλινο πάζλ, μάρκας Booster, με γραμμοκώδικα 1831254707 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που υπάρχουν στο παιχνίδι.
   
Αναπτήρες, μάρκας Unilite, μοντέλα Nr 11278-01 , U-30 TC-5  και A16 TC-5 Chrome, με γραμμοκώδικα 4022364492815 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του ότι δεν συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο ασφαλείας.
   
Παιχνίδι ρομπότ, μάρκας Lezhou Toys, μοντέλο 99444-2, με γραμμοκώδικα  1110015502673 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή.
   
Αναπτήρες, μάρκας Lux, μοντέλο 6815, με γραμμοκώδικες  9007013520717 και 9007013520700 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του ότι δεν συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο ασφαλείας.
   
Αναπτήρες, μάρκας Zorr, μοντέλο 6082, με γραμμοκώδικα  9007013518660 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του ότι δεν συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο ασφαλείας.
   
Αναπτήρες, μάρκας TOM, μοντέλο Art.no. 10661-01 EB-15 LED 49 / MT Silver A16, με γραμμοκώδικα 4022364000188 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του ότι δεν συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο ασφαλείας.
   
Αναπτήρες, μάρκας TOM, μοντέλο Art.no. 1062-01 EB-15 Flamez Yellow, με γραμμοκώδικα EAN402236400144 και με χώρα κατασκευής τη Γερμανία. Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του ότι δεν συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο ασφαλείας.
   
Παιδικό καροτσάκι, μάρκας DOUX BEBE, μοντέλα  A88 16PJ03 και A88 16DJ02, με χώρα κατασκευής την Κίνα.Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω του ότι  δεν υπάρχουν οδηγίες και σημάνσεις για την ασφαλή χρήση του καροτσιού. 
   
Συστάσεις – Προειδοποιήσεις
————
Τα πιο πάνω προϊόντα, είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρσή τους.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη διάθεση ή χρήση τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.

(ΚΥΠΕ/ΜΑΝ/ΜΚ)