Μείωση €3 δις στα ΜΕΔ ελέω Τράπεζας Κύπρου

Μείωση €3 δις στα ΜΕΔ ελέω Τράπεζας Κύπρου

Μια από τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα παρουσίασαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, κυρίως λόγω της πώλησης δανείων της Τράπεζας Κύπρου ύψους €2,8 δις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα κινδύνου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το β’ εξάμηνο του 2018, τα ΜΕΔ στην Κύπρο υποχώρησαν στα €13,2 δισεκατομμύρια από €16,3 το α’ τρίμηνο του έτους, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 19%. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση σε όλο το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, αλλά και τη μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών με υψηλά ΜΕΔ.

Ως ποσοστό των συνολικών δανείων, τα ΜΕΔ στο κυπριακό σύστημα υποχώρησαν κατά σχεδόν πέντε ποσοστιαίες μονάδες και βρίσκονται στο 34,1% το β’ τρίμηνο του έτους από 39%. Στην πρώτη θέση όσον αφορά το ποσοστό των ΜΕΔ παραμένει η Ελλάδα 44,8%.

Ο μέσος όρος των ΜΕΔ στην Ευρώπη συνέχισε την πτωτική πορεία και βρίσκεται στο 3,6% με τα ΜΕΔ σε απόλυτους αριθμούς στην ΕΕ να βρίσκονται στα €731 δις.

Ο Δείκτης Κάλυψης των ΜΕΔ παραμένει στο 44,2% σε σύγκριση με 46% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ.
Πρόκληση τα κεφάλαια

Σημαντική πρόκληση παραμένουν ο δείκτης κοινών κεφαλαίων κατηγορίας 1 (CET1), αφού το κυπριακό τραπεζικό σύστημα παρουσιάζεται τέταρτο από το τέλος με το δείκτη CET1 να παραμένει αμετάβλητος στο 13,6% μπροστά από την Πορτογαλία την Ιταλία και την Ισπανία.  Ο Δείκτης CET1 παρουσιάζει συνεχόμενη επιδείνωση από το Δεκέμβριο του 2017 (14,3%) και αντανακλά την αύξηση των προβλέψεων, αλλά και την αρνητική επίδραση στα κεφάλαια των τραπεζών από την προσπάθεια μείωσης των ΜΕΔ.

Ανησυχητικά στοιχεία παρουσιάζονται αναφορικά με την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων (return on assets) που κατατάσσει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα στην προτελευταία θέση με μόλις 0,1% σε σύγκριση με 0,5% που είναι ο μέσος όρος. Η Ελλάδα βρίσκεται στη τελευταία θέση και είναι το μόνο τραπεζικό σύστημα που παρουσιάζει αρνητική απόδοση. Το ίδιο ισχύει και στα στην απόδοση κεφαλαίου (return on equity).

(ΚΥΠΕ/ΓΣΑ/MM)