Μειώθηκε το ποσό και ο αριθμός δικαιούχων Τ/κ των κοινωνικών ασφαλίσεων το 2015

Μειώθηκε το ποσό και ο αριθμός δικαιούχων Τ/κ των κοινωνικών ασφαλίσεων το 2015

Το συνολικό ποσό των 117.574.956 ευρώ κατέβαλαν οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις κατά την πενταετία 2010 – 2015 σε Τουρκοκύπριους που διαμένουν στην Κύπρο ή και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ τόσο ο αριθμός των δικαιούχων Τ/κ όσο και του καταβαλλόμενου ποσού μειώθηκε το 2015 σε σύγκριση με το 2012 και 2011, χρονιές που καταγράφηκαν τα ιστορικά ψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, στα 20.196.430 ευρώ ανήλθε το μεγαλύτερο ετήσιο ποσό σύνταξης (γήρατος, χηρείας, ανικανότητας, αναπηρίας και ορφάνιας) που δόθηκε σε Τουρκοκύπριους και αφορά το έτος 2011.

Παρά το ιστορικά μεγαλύτερο ποσό, ο αριθμός των Τ/κ δικαιούχων το 2011 ανήλθε στα 4.018 άτομα και είναι χαμηλότερος από το αριθμό των δικαιούχων το 2012, που ανήλθε στις 4.224 και αποτελεί αριθμό ρεκόρ.

Το 2015, έτος για το οποίο είναι διαθέσιμα στοιχεία, το συνολικό ετήσιο ποσό μειώθηκε κατά 1.639.886 ευρώ ή κατά 8,12%, στα 18.556.544 ευρώ, από το ιστορικά υψηλό ποσό του 2011. Αντίστοιχα, ο ιστορικά μεγαλύτερος αριθμός των δικαιούχων του 2012 μειώθηκε το 2015 κατά 331 άτομα ή 7,84%, στα 3.893.

Κατά το 2015 στους ενεργούς ασφαλισμένους οι 771 (ποσοστό 0,2%) ήταν Τουρκοκύπριοι.  Από τους 771 οι 715 εργαζόμενοι είναι μισθωτοί στον ιδιωτικό και ημιδημόσιο τομέα, 22 μισθωτοί δημοσίου τομέα, 22 αυτοτελώς εργαζόμενοι, ενώ 12 ήταν προαιρετικά ασφαλισμένοι, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα σχέδια που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2010, υπήρχαν 4.101 συνταξιούχοι Τουρκοκύπριοι, από τους οποίους οι 2.298 ήταν συνταξιούχοι γήρατος στους οποίους καταβλήθηκε το ποσό των 11.876.509 ευρώ, οι 1.756 ήταν δικαιούχοι σύνταξης χηρείας (ποσό 7.884.128 Ευρώ), οι 22 λάμβαναν σύνταξη ανικανότητας (ποσό 81.766 ευρώ), σε έντεκα καταβαλλόταν σύνταξη αναπηρίας (ποσό 50.056) και σε δεκαεπτά επίδομα ορφάνιας (ποσό 62.511 ευρώ).

Το 2011 καταγράφηκε το μεγαλύτερο ετήσιο ποσό σύνταξης που έφτασε τα 20.196.430 Ευρώ και συγκεκριμένα δόθηκε σε συνολικά 4.018 Τ/κ. Σε 2249 το ποσό των 12.008.468 Ευρώ αφορούσε σύνταξη γήρατος, σε 1722 άτομα δόθηκε ποσό 7.996.097 Ευρώ για σύνταξη χηρείας, σε 21 Τ/κ δόθηκε για σύνταξη ανικανότητας το ποσό των 81.305 Ευρώ, ενώ σε 11 άτομα το ποσό των 54.875 Ευρώ για σύνταξη αναπηρίας και το ποσό των 55.685 Ευρώ σε 15 άτομα ως επίδομα ορφανίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2012 οι δικαιούχοι σύνταξης γήρατος αυξήθηκαν στους 2.338 (11.892.233 ευρώ) ενώ αύξηση σημειώθηκε και στους δικαιούχους σύνταξης χηρείας, οι οποίοι έφθασαν τους 1836 (7.964.289 ευρώ). Οι δικαιούχοι συντάξεως ανικανότητας μειώθηκαν στους 18 με ποσό 77.614, οι δικαιούχοι συντάξεως αναπηρίας παρέμειναν οι ίδιοι, 11, ενώ το ποσό αυξήθηκε στις 63.116 ευρώ. Αύξηση παρατηρήθηκε και στους δικαιούχους επιδόματος ορφάνιας, οι οποίοι ανήλθαν στους 21 με το ποσό που καταβλήθηκε να φτάνει τις 68 χιλιάδες 180 ευρώ.

Συγκριτικά, το 2010 το σύνολο των δικαιούχων ήταν 4.101, ενώ το 2012 αυξήθηκε στους 4.224 (το 2010 το ποσό ήταν 19 εκατ. 954 χιλιάδες 970 ευρώ, ενώ το 2012 σημείωσε αύξηση, φτάνοντας τς 20 εκατ. 65 χιλιάδες 432 ευρώ).

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά το 2015 το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε σε 3.893 Τουρκοκύπριους ανήλθε στα 18.556.544 ευρώ από τα οποία τα 10.901.257 ευρώ δόθηκαν ως σύνταξη γήρατος σε 2.147 άτομα, ενώ 1702 Τ/κ ήταν δικαιούχοι σύνταξης χηρείας (7.497.737 ευρώ), σε 15 καταβλήθηκε το ποσό των 48 χιλιάδων 802 ευρώ για σύνταξη ανικανότητας, το ποσό των 60 χιλιάδων 334 ευρώ σε 17 δικαιούχους Τ/κ για επίδομα ορφανίας, ενώ σε 12 άτομα καταβλήθηκε συνολικά το ποσό των 48.414 ευρώ για σύνταξη αναπηρίας.

Κατά το 2010, 165 Τουρκοκύπριοι ήταν οι δικαιούχοι εφάπαξ ποσού σύνταξης, το οποίο συνολικά έφτανε τις 984 χιλιάδες 903 ευρώ, από τους οποίους 142 πήραν εφάπαξ ποσό αντί σύνταξης γήρατος (883.550 ευρώ) και 23 εφάπαξ ποσό αντί σύνταξης χηρείας που ανερχόταν στα 101.353 ευρώ.

Ο αριθμός των δικαιούχων εφάπαξ κατά το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία, μειώθηκε σημαντικά, αφού συνολικά 72 άτομα ήταν οι δικαιούχοι, ενώ το συνολικό ποσό ήταν 660 χιλιάδες 280 ευρώ. Συγκεκριμένα, σε 14 Τουρκοκύπριους καταβλήθηκε το ποσό των 156.668 ευρώ για εφάπαξ αντί σύνταξης χηρείας, ενώ σε 58 άτομα ποσό 503.613 ευρώ για εφάπαξ γήρατος.

Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε το 2015, αφού σε 63 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία, δόθηκε το ποσό των 769.844 Ευρώ, από τους οποίους σε 60 καταβλήθηκε το ποσό των 745.488 Ευρώ ως εφάπαξ για σύνταξη γήρατος και σε τρία άτομα το ποσό των 24.356 Ευρώ ως εφάπαξ ποσό για σύνταξη χηρείας.

(ΚΥΠΕ/ΤΒ/ΓΒΑ)