Νέα κίνητρα για ενίσχυση της δέσμευσης για καθαριότητα στην Ολλανδία

Νέα κίνητρα για ενίσχυση της δέσμευσης για καθαριότητα στην Ολλανδία

Πάνω από 80 δήμοι και κοινωνικές οργανώσεις έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της ρίψης σκουπιδιών σε ολόκληρη την Ολλανδία, μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος που ονομάζεται “Schoon Belonen”, δηλαδή “Ανταμείβοντας το Καθαρό”. Μέσω του πιλοτικού προγράμματος, οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν στην πολιτική τους κατά της ρίψης σκουπιδιών, με το να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες αναπτύσσουν σθεναρό αίσθημα δέσμευσης.

Σύμφωνα με το δίκτυο Clean Europe Network, κατά τη διάρκεια δύο ετών, οι δήμοι θα ανταμείβουν σχολεία, αθλητικά σωματεία και άλλους συνδέσμους για τη συλλογή και διάθεση πλαστικών, μεταλλικών και άλλων συσκευασιών. Ο κάθε δήμος θα διαμορφώνει τη δική του πολιτική ανταμοιβής. Οι διαφορετικές πρωτοβουλίες θα αναδείξουν την καλύτερη μέθοδο.

Το πιλοτικό πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ολλανδικών Δήμων (VNG), της οργάνωσης Φύση και Περιβάλλον (Natuur & Milieu) και του Ταμείου Απορριμμάτων Συσκευασιών (Afvalfonds Verpakkingen). Ο κύριος στόχος είναι να περιοριστεί στο ελάχιστο η ρίψη σκουπιδιών και να αυξηθεί ο ρυθμός ανακύκλωσης. Τα πιο επιτυχημένα και αποδοτικά συστήματα ανταμοιβών θα γίνουν γνωστά στις αρχές του 2018. Ο στόχος είναι στο τέλος οι δήμοι σε όλη τη χώρα να χρησιμοποιούν τα καλύτερα συστήματα.

** H είδηση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου Rethink Reduce-Reuse-Recycle, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της ΕΕ (Κωδικός έργου: LIFE13 INF/CY/000910). Ανάδοχος Φορέας: ΡΙΚ. Εταίροι: GreenDot Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΚΥΠΕ και Fost Plus Βελγίου.**

(ΚΥΠΕ/ΡΑΓ)