Νέο Πρόγραμμα σπουδών στη Χημική Μηχανική από το ΤΕΠΑΚ

Νέο Πρόγραμμα σπουδών στη Χημική Μηχανική από το ΤΕΠΑΚ

Οι τελειόφοιτοι μαθητές Λυκείου θα έχουν από φέτος στις επιλογές σπουδών τους, μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, πρόγραμμα πτυχίου στη Χημική Μηχανική, που προσφέρεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το πρόγραμμα έχει λάβει έγκριση και πιστοποίηση από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Η ανάπτυξη του προγράμματος Χημικής Μηχανικής εντάσσεται στον ευρύτερο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου και συνδέεται με τα υπόλοιπα προγράμματα και υφιστάμενες Σχολές της Μηχανικής και Τεχνολογίας και της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Στο Πανεπιστήμιο ήδη προσφέρονται βασικά μαθήματα άμεσα σχετιζόμενα με τομείς της Χημικής Μηχανικής όπως η Θερμοδυναμική, η Επιστήμη Υλικών, οι Υδρογονάνθρακες, η Νανοτεχνολογία, η Διαχείριση Ενέργειας και η Προστασία Περιβάλλοντος. Στους τομείς αυτούς μάλιστα το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει πλούσια ερευνητική παραγωγή.

Σημειώνεται, ότι με την προσφορά του προγράμματος και την επικείμενη λειτουργία και ανάπτυξη του Τμήματος Χημικής Μηχανικής ισχυροποιείται η υπάρχουσα βάση Μηχανικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Πανεπιστήμιο έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να μπορούν να εισαχθούν οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων του 2017. Οι προϋποθέσεις πρόσβασης είναι αυτές που ισχύουν για το 2017 για όλα τα προγράμματα Μηχανικής (4ο πεδίο, 21ο πλαίσιο πρόσβασης).

Το Πανεπιστήμιο, σημειώνεται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, θα προβεί το αμέσως προσεχές διάστημα σε συντονισμένες ενέργειες ενημέρωσης τόσο των τελειόφοιτων μαθητών όσο και γενικότερα των δυνάμει υποψηφίων και ενδιαφερομένων.

(ΚΥΠΕ/ΜΑΝ/ΓΒΑ)