Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της ΑΗΚ ζητά η ΣΕΠΑΗΚ

Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της ΑΗΚ ζητά η ΣΕΠΑΗΚ

Η Συντεχνία Επιστημονικού Προσωπικού της ΑΗΚ (ΣΕΠΑΗΚ) καλεί την Πολιτεία να συνεχίσει και να ολοκληρώσει επιτυχώς τη μεταρρύθμιση της ΑΗΚ, στη βάση καθετοποιημένου οργανισμού δημοσίου δικαίου, με ξεκάθαρο λειτουργικό και λογιστικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της.

Η 60η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΣΕΠΑΗΚ, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, σε ψήφισμά της καλεί το Υπουργείο Ενέργειας και τη ΡΑΕΚ να αξιοποιήσουν και να διατηρήσουν τις παρεκκλίσεις που παραχωρήθηκαν με κάθε επισημότητα από την ΕΕ στην Κύπρο μέσω της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ (3ο Ενεργειακό Πακέτο), εξασφαλίζοντας παρέκκλιση από όλα τα μοντέλα ιδιοκτησιακού διαχωρισμού.

Επίσης, ζητά να τερματίσουν οποιεσδήποτε προσπάθειες για πλήρη διαχωρισμό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

Ακόμα ζητά να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία αναδιάρθρωσης της δομής της ΑΗΚ στα πλαίσια του λειτουργικού διαχωρισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εξορθολογισμού σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας με την πλήρωση όλων των αναγκαίων θέσεων της δομής του Οργανισμού, ξεκινώντας άμεσα με τη θέση του Γενικού Διευθυντή, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της τιτάνιας προσπάθειας του Οργανισμού για εφαρμογή του λογιστικού και λειτουργικού διαχωρισμού.

Η ΣΕΠΑΗΚ κάνει λόγο για απαράδεκτες πρακτικές άνισης μεταχείρισης μερίδας συνδικαλιστικών οργανώσεων και ζητά από την Πολιτεία ισότιμη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων στο διάλογο.

(ΚΥΠΕ/ΚΔ/ΓΒΑ)