Ομόφωνο αναμένεται να είναι το ψήφισμα ανανένωσης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ομόφωνο αναμένεται να είναι το ψήφισμα ανανένωσης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκλήρωσαν χθες τις διαβουλεύσεις πάνω στο σχέδιο του ψηφίσματος για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, συμφωνώντας πάνω στο τελικό κείμενο το οποίο το Συμβούλιο θα κληθεί να υιοθετήσει σήμερα στις 10 το πρωί (τοπική ώρα) σε ανοιχτή συνεδρία. Το ψήφισμα – αντίγραφο το τελικού κειμένου έχει στην κατοχή του το ΚΥΠΕ – αναμένεται να υιοθετηθεί ομόφωνα. Δεν είναι ακόμη γνωστό αν κάποια από τα μέλη λάβουν το λόγο στη συνεδρίαση, μετά την υιοθέτηση του ψηφίσματος, το οποίο ανανεώνει τη θητεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Το ψήφισμα είναι τεχνικού χαρακτήρα, με ελάχιστες επικαιροποιήσεις σε σύγκριση με το 2300 του περασμένου Ιουλίου. Από την παρουσίαση του πρώτου Βρετανικού προσχεδίου, έχει γίνει μία μικρή τροποποίηση στην παράγραφο του προοιμίου για του αγνοούμενους.
 
Το ψήφισμα επαναβεβαιώνει όλα τα σχετικά ψηφίσματά του για την Κύπρο, ιδιαίτερα το ψήφισμα 1251 της 29ης Ιουνίου 1999 (για τη βάση της επιδιωκόμενης λύσης) και τα μεταγενέστερα ψηφίσματα. Και καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά και τις τουρκικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν στα Στροβίλια το στρατιωτικό στάτους κβο που υπήρχε πριν από τις 30 Ιουνίου 2000.
 
Σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις του κυπριακού, καλωσορίζει τις δεσμεύσεις που δόθηκαν στην κοινή ανακοίνωση των ηγετών στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, στη βάση της Κοινής Διακήρυξης της 11ης Φεβρουαρίου 2014. Καλωσορίζει περαιτέρω την καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις από τότε, συμπεριλαμβανόμενης της σύγκλησης της Διάσκεψης για την Κύπρο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, και την δέσμευση των συμμετεχόντων να υποστηρίξουν τη διαδικασία προς μία συνολική διευθέτηση του Κυπριακού και την υποστήριξη που δόθηκε από τον ειδικό σύμβουλο για την Κύπρο, Έσπεν Μπαρθ Έιντε».
 
Τέλος, ζητά από το Γενικό Γραμματέα να εντείνει τον προγραμματισμό για τη μετάβαση σε σχέση με τη διευθέτηση, καθοδηγούμενος από τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις και ενθαρρύνει τις πλευρές να εμπλακούν μεταξύ τους, καθώς και με την UNFICYP και την αποστολή καλών υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή μιας διευθέτησης.
Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος για την ανανέωση της θητείας της ειρηνευτικής το οποίο θα κληθεί να υιοθετήσει αργότερα σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας, έχει ως εξής:.
 
“Το Σ.Α,
 
Καλωσορίζοντας την έκθεση του ΓΓ της 9ης Ιανουαρίου 2017 (S/2017/20) για την επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο
 
Σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση της Κύπρου συμφώνησε με την άποψη ότι δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στο νησί η παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι απαραίτητη πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2017
 
Σημειώνοντας την πρόθεση του ΓΓ να αναφερθεί στις καλές του υπηρεσίες την επόμενη φορά που θα υποβάλει έκθεση και απηχώντας στην σθεναρή πεποίθηση του ΓΓ ότι η ευθύνη για την εξεύρεση λύσης εναπόκειται πρωτίστως και κυρίως στους ίδιους τους Κυπρίους, και επαναβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην υποβοήθηση των πλευρών να οδηγήσουν την κυπριακή διένεξη και τη διαίρεση της νήσου σε μία συνολική και διαρκή διευθέτηση
 
Καλωσορίζοντας τις δεσμεύσεις που δόθηκαν στην κοινή ανακοίνωση των ηγετών στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, στη βάση της Κοινής Διακήρυξης της 11ης Φεβρουαρίου 2014. Καλωσορίζοντας περαιτέρω την καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις από τότε, συμπεριλαμβανόμενης της σύγκλησης της Διάσκεψης για την Κύπρο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών τον Ιανουάριο του 2017 και την δέσμευση των συμμετεχόντων να υποστηρίξουν τη διαδικασία προς μία συνολική διευθέτηση του Κυπριακού και την υποστήριξη που δόθηκε από τον ειδικό σύμβουλο για την Κύπρο, Έσπεν Μπαρθ Έιντε
.
Τονίζοντας τη σημασία που προσδίδει η διεθνής κοινότητα στην πλήρη, ευέλικτη και εποικοδομητική εμπλοκή όλων των πλευρών στις διαπραγματεύσεις και σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη επιφέρει ως αποτέλεσμα μία διαρκή, συνολική και δίκαιη διευθέτηση, βασισμένη σε μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, όπως τίθεται στα σχετικά ψηφίσματα του Σ.Α., ενθαρρύνοντας τις πλευρές να εντείνουν τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στα θέματα ουσίας που δεν έχουν επιλυθεί κατά τρόπον αλληλένδετο και τονίζοντας ότι το στάτους κβο δεν μπορεί να διατηρηθεί άλλο,
 
Σημειώνοντας την ανάγκη για προώθηση του προβληματισμού και των συζητήσεων για στρατιωτικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καλώντας για ανανεωμένες προσπάθειες για εφαρμογή όλων των ΜΟΕ που απομένουν και για συμφωνία και εφαρμογή περαιτέρω βημάτων για οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων
 
Επιβεβαιώνοντας τη σημασία των συνεχιζόμενων διελεύσεων από Κυπρίους στην πράσινη γραμμή και ενθαρρύνοντας το άνοιγμα με αμοιβαία συμφωνία και άλλων σημείων διέλευσης
 
Πεπεισμένο για τα πολλά σημαντικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, που θα προκύψουν για όλους τους Κυπρίους από μια συνολική και μόνιμη διευθέτηση του Κυπριακού, παροτρύνοντας τις δυο πλευρές και τους ηγέτες τους να καλλιεργήσουν μια θετική δημόσια ρητορική και ενθαρρύνοντάς τους ξεκάθαρα να εξηγήσουν τα οφέλη από τη διευθέτηση, όπως και την ανάγκη αυξημένης ευελιξίας και συμβιβασμού ώστε να τη διασφαλίσουν και στις δύο κοινότητες, πολύ πριν από οποιαδήποτε τελικά δημοψηφίσματα,
 
Επισημαίνοντας τον υποστηρικτικό ρόλο της διεθνούς κοινότητας και ιδιαίτερα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, στην ανάληψη πρακτικών βημάτων στην κατεύθυνση να βοηθηθούν οι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ηγέτες να αξιοποιήσουν πλήρως την παρούσα ευκαιρία,
 
Σημειώνοντας την εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα ότι η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στο νησί και κατά μήκος της πράσινης γραμμής παραμένει σταθερή και προτρέποντας όλες τις πλευρές να αποφύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων του στρατιωτικού στάτους κβο, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης, να υπονομεύσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής ή να βλάψουν την καλή θέληση στο νησί,
 
Υπενθυμίζοντας τη σταθερή πεποίθηση του Γενικού Γραμματέα ότι η κατάσταση στην ουδέτερη ζώνη θα είχε βελτιωθεί εάν και οι δύο πλευρές αποδέχονταν το μνημόνιο του 1989 που χρησιμοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη,
 
Σημειώνοντας με λύπη πως οι πλευρές περιορίζουν την πρόσβαση στα εναπομείναντα ναρκοπέδια στην ουδέτερη ζώνη, και πως η αποναρκοθέτηση στην Κύπρο πρέπει να συνεχιστεί, σημειώνοντας τον συνεχή κίνδυνο από τις νάρκες στην Κύπρο, σημειώνοντας επίσης προτάσεις και εισηγήσεις όπως και θετικές πρωτοβουλίες για την αποναρκοθέτηση και προτρέποντας ταχεία συμφωνία στη διευκόλυνση της επανέναρξης των επιχειρήσεων απονακροθέτησης και εκκαθάρισης των εναπομεινάντων ναρκοπεδίων,
 
Συγχαίρει το έργο της Επιτροπής Αγνοουμένων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εντατικοποίησης των δραστηριοτήτων της, και επομένως την ανάγκη να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως εκφράσθηκε στην ανακοίβωση Τύπου της ΔΕΑ στις 28 Ιουλίου 2016 για την ανασκόπηση αρχειακού υλικού, σημειώνοντας ότι σχεδόν το ήμισυ των αγνοουμένων δεν έχει ακόμη εντοπιστεί και γύρω στο 63% δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προτρέποντας το άνοιγμα της πρόσβασης σε όλες τις περιοχές ταχέως, για να επιτραπεί στην Επιτροπή να φέρει σε πέρας το έργο της κι έχοντας εμπιστοσύνη ότι η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει στη συμφιλίωση των δύο κοινοτήτων,
 
Συμφωνώντας πως η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικείων ομάδων, είναι ουσιώδης για την πολιτική διαδικασία και μπορεί να συμβάλει ώστε οποιαδήποτε μελλοντική λύση να είναι διαρκής, υπενθυμίζοντας ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν κρίσιμα σημαντικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία, χαιρετίζοντας όλες τις προσπάθειες για την προώθηση δικοινοτικών επαφών και εκδηλώσεων περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και αυτών από πλευράς των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών στο νησί, και προτρέποντας τις δύο πλευρές να προωθήσουν την ενεργό εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ οικονομικών και εμπορικών φορέων και να απομακρύνουν όλα τα εμπόδια για τέτοιες επαφές,
 
Υπογραμμίζοντας την ανάγκη όπως το Συμβούλιο προωθήσει μία σθεναρή στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων,
 
Χαιρετίζοντας την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να παρακολουθεί στενά όλες τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένη της επιθεώρησης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, όταν κριθεί κατάλληλο, και σημειώνοντας τη σημασία του σχεδιασμού της μετάβασης σε σχέση με τη διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων συστάσεων, για περαιτέρω προσαρμογές στους όρους εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τη σύνθεση της Δύναμης και άλλους πόρους και την ουσία των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις επί του εδάφους και τις απόψεις των πλευρών,
 
Σημειώνοντας με ικανοποίηση τις προσπάθειες της Ελίζαμπεθ Σπέζαρ ως Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα, του Διοικητού της Δύναμης αντιστράτηγου Mohammad Humayun Kabir και τον διορισμό από τον Γενικό Γραμματέα του Ειδικού Συμβούλου Έσπεν Μπαρθ Έιντε, και καλωσορίζοντας τον διορισμό από τον ΓΓ τηου Ειδικού του Συμβούλου Έσπεν Μπαρθ Έιντε,
 
Απηχώντας την ευγνωμοσύνη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς τις Κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας για τις εθελοντικές τους εισφορές στη χρηματοδότηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και την παράκλησή του για περαιτέρω εθελοντικές εισφορές από άλλες χώρες και οργανισμούς και εκφράζοντας εκτίμηση στα κράτη μέλη που παρέχουν προσωπικό στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ,
 
Χαιρετίζοντας και ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών να ευαισθητοποιήσουν το προσωπικό που συμμετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές για την πρόληψη και τον έλεγχο του HIV/AIDS και άλλων μεταδοτικών ασθενειών σε όλες τις ειρηνευτικές τους επιχειρήσεις,
 
1.- Καλωσορίζει την μέχρι στιγμής πρόοδο στις διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ηγετών και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ηγετών και των διαπραγματευτών τους για να επιτευχθεί μια συνολική και διαρκής διευθέτηση, και παροτρύνει τις πλευρές να κατανοήσουν τη σημερινή ευκαιρία με αποφασιστικότητα για να εξασφαλίσουν μια συνολική διευθέτηση.
 
2.-Λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση του Γενικού Γραμματέα (S/2017/20).
 
3.-Υπενθυμίζει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 2263 (2016), και καλεί τους δύο ηγέτες:
 
(Α) Να καταβάλλουν προσπάθειες για περαιτέρω εργασία για την επίτευξη συγκλίσεων στα βασικά θέματα
 
(Β) Να συνεχίσουν να εργάζονται με τις Τεχνικές Επιτροπές με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των Κυπρίων
 
(Γ) Να βελτιώσουν τη δημόσια ατμόσφαιρα για τις διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης των δημοσίων μηνυμάτων πάνω στις συγκλίσεις και την περαιτέρω πορεία, και την μεταφορά περισσότερο εποικοδομητικών και εναρμονισμένων μηνυμάτων
 
(Δ) Για αύξηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία, ανάλογα με την περίπτωση.
 
4. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να εντείνει τον πεδραιτέρω προγραμματισμό για τη μετάβαση σε σχέση με τη διευθέτηση, καθοδηγούμενος από τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις και ενθαρρύνει τις πλευρές να εμπλακούν μεταξύ τους, καθώς και με την UNFICYP και την αποστολή καλών υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή μιας διευθέτησης.
 
5. Προτρέπει την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και προσβλέπει σε συμφωνία και εφαρμογή περαιτέρω τέτοιων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και το άνοιγμα άλλων σημείων διέλευσης τα οποία ήδη συμφωνήθηκαν και άλλα που θα μπορέσουν να συμβάλουν σε ένα υποβοηθητικό περιβάλλον για μία διευθέτηση
 
 
6. Χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες προς διευκόλυνση των προϋποθέσεων εκταφής της Επιτροπής Αγνοουμένων, όπως και την κοινή έκκληση των δύο ηγετών στις 28 Μαΐου 2015 και καλεί όλα τα μέρη να παράσχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα πλήρη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές, δεδομένης της ανάγκης να εντατικοποιηθεί το έργο της Επιτροπής.
 
 
7. Επαναβεβαιώνει όλα τα σχετικά ψηφίσματά του για την Κύπρο, ιδιαίτερα το ψήφισμα 1251 (1999) της 29ης Ιουνίου 1999 και τα μεταγενέστερα ψηφίσματα
 
 
8. Εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της για περαιτέρω περίοδο που λήγει στις 31 Ιουλίου 2017
 
9. Καλεί τις δύο πλευρές να συνεχίσουν να εμπλέκονται, ως επείγον θέμα και σεβόμενες τους όρους εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ σε διαβουλεύσεις με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την οριοθέτηση της νεκρής ζώνης, και το μνημόνιο των Ηνωμένων Εθνών του 1989 με στόχο τη σύντομη επίτευξη συμφωνίας στα εκκρεμή ζητήματα
 
 
10. Καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά και τις τουρκικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν στα Στροβίλια το στρατιωτικό στάτους κβο που υπήρχε πριν από τις 30 Ιουνίου 2000
 
 
11. Καλεί αμφότερες τις πλευρές να επιτρέψουν την πρόσβαση σε πυροτεχνουργούς και να διευκολύνουν την απομάκρυνση των εναπομενόντων ναρκών της Κύπρου, εντός της νεκρής ζώνης, και προτρέπει και τις δύο πλευρές να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης και εκτός της νεκρής ζώνης
 
 
12. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης σε σχέση με τη διευθέτηση, μέχρι τις 10 Ιουλίου 2017 και να ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις εξελίξεις ανάλογα με τις ανάγκες
 
13. Χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την εφαρμογή της πολιτικής του Γενικού Γραμματέα για μηδενική ανοχή στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση και τη διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης του προσωπικού της με τον κώδικα συμπεριφοράς των Ηνωμένων Εθνών, καλεί τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες γι΄ αυτό το σκοπό και να κρατά ενήμερο το Συμβούλιο Ασφαλείας, και προτρέπει τις χώρες που διαθέτουν στρατεύματα να προβούν στις κατάλληλες προληπτικές ενέργειες περιλαμβανομένης της ενημερωτικής εκπαίδευσής τους πριν την έναρξη της αποστολής, και να λαμβάνουν πειθαρχικά και άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη ανάληψη ευθυνών σε περιπτώσεις τέτοιας συμπεριφοράς από το προσωπικό τους
 
14. Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα.

(ΚΥΠΕ/ΑΖ/ΓΧΡ)