Παροχή Ενίσχυσης Μελισσοκομικού Προγράμματος 2017-2019

Παροχή Ενίσχυσης Μελισσοκομικού Προγράμματος 2017-2019

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2017-2019 συνολικού ύψους €168.699,07 για το έτος 2018.

Με την οικονομική στήριξη των μελισσοκόμων, αναφέρεται, το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ανασυγκρότηση της κυπριακής μελισσοκομίας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας του κυπριακού μελιού.

Το Πρόγραμμα περιλάμβανε δράσεις για την αντιμετώπιση της βαρρόας με φάρμακα ή με τη χρήση προσαρμοσμένων κυψελών, την αντικατάσταση παλαιών ή φθαρμένων κυψελών με καινούργιες και εκπαιδεύσεις σε θέματα μελισσοκομίας. Χρηματοδοτήθηκαν επίσης η Λειτουργία Κέντρου Μελισσοκομίας, εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων μελιού και κεριού καθώς και η εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης σε μελισσοκομεία ως δράση κατά των κλοπών κυψελών και μελιού.

Με την καταβολή του ποσού των €168.699,07 στους δικαιούχους, εκταμιεύθηκε σχεδόν το 100% των διαθέσιμων πόρων. O KOAΠ στα πλαίσια των Μελισσοκομικών Προγραμμάτων που έχει εφαρμόσει σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας από το 2005 μέχρι σήμερα, έχει παραχωρήσει επιχορηγήσεις συνολικού ύψους €2.214.193,07.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ: 22 557788.

(ΚΥΠΕ/ΑΑΡ/ΓΧΡ)