Προτάσεις μεταρρύθμισης για το μέλλον της Ένωσης ενέκριναν οι Ευρωβουλευτές

Προτάσεις μεταρρύθμισης για το μέλλον της Ένωσης ενέκριναν οι Ευρωβουλευτές

Τη μεταρρύθμιση της Συνθήκης της Λισαβόνας που θα καταστήσει εφικτές μια σειρά από αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου και της Κομισιόν, στην οικονομική διακυβέρνηση και στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης προκρίνουν οι Ευρωβουλευτές.

Η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε την Πέμπτη τρία ψηφίσματα, στα οποία παρουσιάζεται το όραμα των Ευρωβουλευτών για το μέλλον της Ευρώπης. Μεταξύ των προτάσεων, περιλαμβάνεται η δημιουργία θέσης Υπουργού Οικονομικών της EE, η κατάθεση προϋπολογισμού της Ευρωζώνης και η σταδιακή ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Άλλες προτάσεις κάνουν λόγο για τη σύσταση ενός Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ένωσης, αλλά και παρουσίαση τριών υποψηφίων για την θέση του κάθε Ευρωπαίου Επιτρόπου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου, το πρώτο ψήφισμα, που συντάχθηκε από τη Mercedes Bresso (Σοσιαλιστές, Ιταλία) και τον Elmar Brok (ΕΛΚ, Γερμανία) εστιάζει στην αξιοποίηση της υπάρχουσας Συνθήκης της Λισαβόνας.

Προτείνει, μεταξύ άλλων, τη μετατροπή του Συμβουλίου σε πραγματικό νομοθετικό σώμα με τη λειτουργία προπαρασκευαστικών οργάνων, όπως συμβαίνει με τις επιτροπές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, προβλέπεται ο ορισμός από κάθε κράτος μέλος τουλάχιστον τριών υποψηφίων και των δύο φύλων, για την κάλυψη των θέσεων των Επιτρόπων.

Ακόμη, προνοείται η πλήρης υιοθέτηση από το Συμβούλιο της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις Συνθήκες, ώστε να επιταχυνθεί η νομοθετική διαδικασία, καθώς και η σύσταση ενός μονίμου Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας με στόχο τον συντονισμό των πολιτικών άμυνας των κρατών μελών.

«Η Συνθήκη της Λισαβόνας προσφέρει πολλές δυνατότητες για να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο αποτελεσματική και να ενισχύσουμε τη διαφάνεια» δήλωσε ο Elmar Brok, αναφερόμενος στις προτάσεις του ψηφίσματος που υιοθετήθηκε τελικά με 329 ψήφους υπέρ, 223 κατά και 83 αποχές.

Το δεύτερο ψήφισμα, του Guy Verhofstadt (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο), εξετάζει τους πιθανούς τρόπους περαιτέρω βελτίωσης και προτείνει διάφορες μεταρρυθμίσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας στους τομείς της οικονομικής διακυβέρνησης, της εξωτερικής πολιτικής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της διαφάνειας.

Μεταξύ άλλων, προτείνει τη δημιουργία θέσης Υπουργού Οικονομικών της EE καθώς και να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δυνατότητα να διαμορφώνει και να εφαρμόζει μια κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, η οποία θα συνοδεύεται και από έναν προϋπολογισμό της ζώνης του ευρώ.

Επανέρχεται επίσης το θέμα της ενιαίας έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – του οποίου οι εργασίες μοιράζονται μεταξύ Στρασβούργου και Βρυξελλών – και προτείνεται η μείωση του αριθμού των Επιτρόπων αλλά και των αντιπροέδρων της Επιτροπής.

Το ψήφισμα του κ. Verhofstadt, που εγκρίθηκε με 283 ψήφους υπέρ, 269 κατά και 83 αποχές, θεωρεί ότι πρέπει να επιτραπεί στους πολίτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ να ψηφίζουν άμεσα τους υποψήφιους των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής.

«Οι προτάσεις μας αυτές δείχνουν πώς μπορεί να βελτιωθεί η Ευρώπη» είπε ο Επικεφαλής των Φιλελευθέρων, προσθέτοντας ότι μπορούμε να έχουμε μία ισχυρή ΕΕ και ταυτόχρονα την άνθιση των τοπικών και εθνικών δημοκρατιών.

Στο τρίτο ψήφισμα, οι Reimer Böge (ΕΛΚ, Γερμανία) και Pervenche Berès (Σοσιαλιστές, Γαλλία) προτείνουν την σύγκλιση των οικονομιών της ζώνης του ευρώ και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους έναντι των κρίσεων που προκαλούν εξωτερικοί παράγοντες. Οι εμπνευστές του κάνουν λόγο για μια στρατηγική σύγκλισης που θα χρηματοδοτείται από έναν ειδικό προϋπολογισμό της ευρωζώνης, ο οποίος με τη σειρά του θα χρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη.

Μεταξύ άλλων, προτείνεται η ενίσχυση της δημοσιονομικής ικανότητας της ΕΕ ώστε αυτή να αποτελείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) και μία ειδική, πρόσθετη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ, που θα χρηματοδοτείται από τα μέλη της ως μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού

Επίσης, υιοθετείται η άποψη για ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, που θα αναπτυχθεί σταδιακά μέσα από τον ΕΜΣ και το οποίο θα διαθέτει επαρκή δανεισμό και μια σαφώς καθορισμένη εντολή για να απορροφά την όποια οικονομική κρίση.

Στη διακυβέρνηση, προτείνεται η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, η συγχώνευση των καθηκόντων του προέδρου του Eurogroup και του αρμόδιου Επιτρόπου για θέματα οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων η και προσθήκη ενός Υπουργού Οικονομικών.

«Η σταθεροποίηση της ευρωζώνης θα ωφελήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της», δήλωσε ο κ. Böge, προσθέτοντας ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση από την πλευρά του ΔΝΤ. Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 304 ψήφους υπέρ, 255 κατά και 68 αποχές.

Όλες οι προτάσεις αποτελούν μέρος ενός πακέτου προτάσεων του Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της ΕΕ, ενόψει και της 60ης επετείου από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης.

(ΚΥΠΕ/ΑΓΚ/ΚΧΡ)