Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν ΤΕΠΑΚ – Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν ΤΕΠΑΚ – Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Πρωτόκολλο συνεργασίας για περαιτέρω ενίσχυση της πολυεπίπεδης συνεργασίας τους, υπέγραψαν, στις 29 Νοεμβρίου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Σημερινή ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ αναφέρει ότι στόχος της υπογραφής του πρωτοκόλλου είναι η περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης πολυεπίπεδης συνεργασίας που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια τα δυο μέρη, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε όπως διευρυνθεί η επιστημονική και η εκπαιδευτική συνεργασία με την ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος όπως,  η κοινή συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, ο από κοινού σχεδιασμός και προσφορά εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, η προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και η σύνταξη μελετών για θέματα που άπτονται των τομέων δράσης του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Επίσης, σημειώνεται, ιδιαίτερη βαρύτητα και προσήλωση θα δοθεί στην ανάπτυξη δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Το πρωτόκολλο υπέγραψαν εκ μέρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός και η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου.

(ΚΥΠΕ/ΣΚ/ΘΚΕ)