Σχεδόν 3.000 πελάτες της Τρ. Κύπρου ενδιαφέρθηκαν για το σχέδιο Εστία

Σχεδόν 3.000 πελάτες της Τρ. Κύπρου ενδιαφέρθηκαν για το σχέδιο Εστία

Στους 2.980 ανήλθαν οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου που ενδιαφέρθηκαν μέχρι σήμερα να ενταχθούν στο Σχέδιο Εστία, από τις 4.320 πελάτες που παρέλαβαν από την τράπεζα επιστολή ενημέρωσης για το Σχέδιο. Μέχρι και στις 5.000 μπορεί να ανέλθει ο αριθμός των πελατών που πληρούν τα κριτήρια για ένταξη στο Σχέδιο Εστία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας.

Η ανταπόκριση αυτή, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Κύπρου που εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, ανέρχεται στο 68% του συνόλου των πελατών που έχουν παραλάβει επιστολή από την Τράπεζα.

Εξάλλου, μέχρι στιγμής περίπου 3.790 πελάτες έχουν οι ίδιοι επικοινωνήσει με την Τράπεζα Κύπρου για να ενημερωθούν για το Σχέδιο, αριθμός που αντιστοιχεί στο 87% των πελατών που έχουν παραλάβει επιστολή.

Οι υπόλοιποι είτε δεν ενδιαφέρθηκαν, αφού έχουν επιλέξει άλλη λύση για διευθέτηση των υποχρεώσεων τους, είτε έχουν αφαιρεθεί από υποψήφιοι, αφού μετά από μελέτη των στοιχείων τους η τράπεζα διαπίστωσε ότι δεν πληρούν τα βασικά κριτήρια για ένταξη, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η τράπεζα δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί τους.

Η Τράπεζα Κύπρου εκτιμά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ότι ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων, βάσει προδιαγραφών Σχεδίου Εστία, μπορεί να ανέλθει μέχρι και σε 5.000 πελάτες, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις πελατών που επικοινωνούν με την τράπεζα και ύστερα από μελέτη και επικαιροποίηση των στοιχείων τους διαπιστώνεται ότι πληρούν τα βασικά κριτήρια για ένταξη.

(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΚΔ)