Σκούτερ και χύτρα ατμού καταχωρήθηκαν ως επικίνδυνα προϊόντα στο RAPEX

Σκούτερ και χύτρα ατμού καταχωρήθηκαν ως επικίνδυνα προϊόντα στο RAPEX

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι ένα ηλεκτρικό αυτό-εξισορροπούμενο σκούτερ, κινεζικής προέλευσης και μια χύτρα ατμού, τσεχικής προέλευσης, που κυκλοφορούν στην κοινοτική αγορά, δεν ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) της ΕΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το σκούτερ με την ονομασία “Smart Balance Wheel”, με τύπο/αριθμό “Model A3, article number 75852, Battery charger: JZX-420150”, αρ. σειράς 113457 και ημερομηνία παραγωγής 20.12.2015, το οποίο εντοπίστηκε στην Φινλανδία και δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μηχανημάτων.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας λόγω ανεπαρκούς μόνωσης του φορτιστή και κίνδυνο φωτιάς λόγω πιθανής υπερθέρμανσης του ακροδέκτη (βύσματος) της μπαταρίας εντός του σκούτερ. Η αρμόδια Αρχή της Φινλανδίας απαγόρευσε την εμπορία του προϊόντος και ο προμηθευτής απέσυρε το προϊόν από την αγορά.

Επίσης η χύτρα ατμού με την εμπορική επωνυμία “BANQUET”, ονομασίας Allegro 9L, με τύπο / αριθμό 85/2015 και γραμμικό κωδικό 8591022155356, η οποία εντοπίστηκε στην Λετονία, δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας του Εξοπλισμού υπό Πίεση.

Το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο εγκαυμάτων λόγω πιθανού ανοίγματος του καπακιού εξαιτίας υπερπίεσης και ο προμηθευτής έχει ανακαλέσει το προϊόν από την αγορά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405618.

(ΚΥΠΕ/ΑΓΚ/ΜΜ)