Στις 22 Αυγούστου η Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της Ελληνικής για αύξηση κεφαλαίου

Στις 22 Αυγούστου η Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της Ελληνικής για αύξηση κεφαλαίου

Στις 22 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, στο πλαίσιο της απόκτησης του καλού μέρους της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ).

Ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιούσεφ Νασρ, με επιστολή η οποία περιλαμβάνεται στην σχετική εγκύκλιο, επιχειρηματολογεί υπέρ της αύξησης κεφαλαίου, σημειώνοντας ότι το Συμβούλιο πιστεύει ότι η απόκτηση της ΣΚΤ παρέχει ελκυστικά στρατηγικά, εμπορικά και χρηματοοικονομικά πλεονεκτήματα για την εταιρεία και τους μετόχους της.

Χαρακτηρίζει τη συμφωνία για απόκτηση μέρους των εργασιών της ΣΚΤ ως «μοναδική ευκαιρία ενοποίησης για τη δημιουργία τράπεζας με ηγετική θέση στη λιανική τραπεζική και ΜΜΕ στην Κύπρο».

«Η απόκτηση», αναφέρει ο κ. Νασρ, «είναι μια στρατηγική συναλλαγή που στοχεύει να δράσει καταλυτικά στη δημιουργία βιώσιμης κερδοφορίας της εταιρείας, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά ως κύρια τράπεζα για τους πελάτες της και παράλληλα ενδυναμώνοντας τη σταθερότητα στο χρηματοοικονομικό σύστημα στην Κύπρο».

Σύμφωνα με το κ. Νασρ, η απόκτηση θα επιτρέψει στην Ελληνική να ενισχύσει τη θέση της στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα, καθιερώνοντας την ως τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο με μερίδιο αγοράς 22% σε εξυπηρετούμενα δάνεια και μερίδιο αγοράς 31%% σε καταθέσεις πελατών και θα οδηγήσει επίσης σε ένα χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων  δανείων με καλύτερη διασπορά, με έμφαση στη λιανική τραπεζική.
Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η απόκτηση πραγματοποιείται την κατάλληλη στιγμή στον οικονομικό κύκλο, δεδομένου ότι η Κύπρος αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης, με βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και μειωμένα ποσοστά ανεργίας.

Όπως αναφέρεται, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην Κύπρο ήταν 3,9% το 2017 και προβλέπεται από την Εταιρεία ότι θα είναι 4,2% το 2018 και 3,9% το 2019, ενώ η ανεργία στην Κύπρο από 11% το 2017, προβλέπεται να μειωθεί κι άλλο στο 9,2% το 2018, στο 8,0% το 2019 και στο 7,1% το 2020.

«Η Εταιρεία θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από αυτές τις θετικές οικονομικές συνθήκες μέσω αυξημένου και υψηλότερης ποιότητας δανεισμού», προστίθεται.

Σημειώνεται περαιτέρω πως η απόκτηση παρέχει σημαντική προοπτική για τη δημιουργία συνεργειών εσόδων έως και €100 εκατομμύρια ετησίως μέσω της πιθανής σύγκλισης  του  κόστους χρηματοδότησης της ενοποιημένης καταθετικής βάσης, της πιθανής  διασταυρούμενης  πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών σε μια διευρυμένη βάση πελατών  και της ψηλής ρευστότητας και ισχυρής κεφαλαιακής βάσης που να επιτρέπει τη χρηματοδότηση πελατών και ευκαιριών στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

(ΚΥΠΕ/ΓΣΑ/ΓΧΡ)