Συμφωνία Πανεπιστημίου Κύπρου με Πανεπιστήμιο Πρετόριας

Συμφωνία Πανεπιστημίου Κύπρου με Πανεπιστήμιο Πρετόριας

Συμφωνία Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Πρετόριας Νοτίου Αφρικής υπέγραψε το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Συμφωνία υπεγράφη στις 13 Σεπτεμβρίου 20016, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Πρύτανη Κωνσταντίνο Χριστοφίδη και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πρετόριας από την Πρύτανη, Καθηγήτρια Cheryl de la Rey.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου με τη Συμφωνία-η οποία προνοεί μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή προσωπικού και φοιτητών, κοινές ερευνητικές δραστηριότητες και συνδιοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων- διευρύνεται ακόμη περισσότερο η διεθνής δράση και συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα ανά το παγκόσμιο.
Πιο συγκεκριμένα, οι δύο Πρυτάνεις συμφώνησαν στην εστίαση της συνεργασίας σε διάφορα επιστημονικά πεδία που καλύπτουν τις Ανθρωπιστικές Σπουδές και τις Θετικές και τη Μηχανική, ενώ τα δύο ιδρύματα πρόκειται να διερευνήσουν, επίσης, τη δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Κατά τη συνάντηση των δύο Πρυτάνεων δόθηκε έμφαση στις δράσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου ως ένα «Πράσινο» πανεπιστήμιο, καθώς και στο θέμα της διαχείρισης της ενέργειας και του νερού που αποτελεί πρόκληση τόσο για τη Νότιο Αφρική, όσο και για την Κύπρο.

Οι συμφωνίες που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο Κύπρου με πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς στον διεθνή χώρο ανέρχονται στις 116.

(ΚΥΠΕ/ΜΦ/ΓΧΡ)