Συμμετοχή της Ελληνικής Τράπεζας σε κοινοπρακτικό δάνειο της…

Συμμετοχή της Ελληνικής Τράπεζας σε κοινοπρακτικό δάνειο της

Σε δανειοδότηση €20 εκατομμυρίων ευρώ προχωρεί η Ελληνική Τράπεζα στο πλαίσιο συμμετοχής της ως lead arranger σε δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης προς τον ΟΤΕ για στήριξη των επενδυτικών του σχεδίων.

Με τη δανειοδότηση αυτή η τράπεζα προχωρεί στην υλοποίηση του στόχου της για αξιοποίηση της σημαντικής ρευστότητας της σε δανειοδοτικές ευκαιρίες στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιεί άλλο ένα βήμα στο πλαίσιο των σχεδιασμών ανάπτυξης της τράπεζας.

Σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι, «στo πλαίσιo της συνήθους επιχειρηματικής της δραστηριότητας, έχει συνάψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για συμμετοχή σε ένα EBRD Δάνειο Α/Β που χορηγείται στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος («ΟΤΕ»)».

Η EBRD παρέχει ένα κοινοπρακτικό δάνειο ύψους €339 εκ. στον ΟΤΕ για στήριξη των επενδυτικών του σχεδίων. Η χρηματοδότηση αποτελείται από ένα EBRD Δάνειο Α ύψους €150 εκ. ως μέρος ενός Δανείου Α/Β ύψους €339 εκ. και μίας πρόσθετης  χρηματοδότησης ύψους €189 εκ., που χορηγείται από τους Συμμετέχοντες στο Δάνειο Β.

Όπως αναφέρεται, η συμμετοχή της Ελληνικής Τράπεζας στο Δάνειο Β ανέρχεται στα €20 εκ. Στο κοινοπρακτικό δάνειο συμμετέχει ως Mandated Lead Arranger η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η HSBC Bank Plc και η Ελληνική Τράπεζα είναι Lead Arrangers, ενώ οι BNP Paribas S.A., Nomura International Plc, Alpha Bank Αλβανίας, Τράπεζα Πειραιώς A.E. και Cordiant συμμετέχουν ως Arrangers. Παράλληλα, η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου θα παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους €50 εκ.

Σημειώνεται πως η EBRD κατέχει το 5,38% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας.

(ΚΥΠΕ/ΓΣΑ/ΓΧΡ)