Συμβούλιο και Ευρωβουλή συμφώνησαν σε δραστική μείωση εκπομπών ρύπων αυτοκινήτων

Συμβούλιο και Ευρωβουλή συμφώνησαν σε δραστική μείωση εκπομπών ρύπων αυτοκινήτων

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για προσωρινά νέα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά φορτηγά στην ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020. Συγκεκριμένα οι εκπομπές από τα καινούργια αυτοκίνητα θα πρέπει να μειωθούν κατά 37,5% το 2030 σε σύγκριση με το 2021 και οι εκπομπές από νέα φορτηγά θα πρέπει να μειωθούν κατά 31% .

Η σημερινή συμφωνία αποτελεί κομμάτι της “δέσμης καθαρών μετακινήσεων” και βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού τομέα κινητικότητας, και την “κλιματική ουδετερότητα”. Το πακέτο “Καθαρή κινητικότητα” προτάθηκε για να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα αναλάβει αποφασιστική δράση για τη μείωση των εκπομπών στους τομείς των μεταφορών και θα παραμείνει ανταγωνιστική. Η νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της εφαρμογής της προτεραιότητας της Επιτροπής Γιούνκερ για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και μια μελλοντική πολιτική για την αλλαγή του κλίματος.

Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την Ενεργειακή Ένωση, Maroš Šefčovič δήλωσε συγκεκριμένα: “Πιστεύω ότι το οικονομικό μας μέλλον εξαρτάται από την ηγεσία μας στις λύσεις του αύριο, και η καθαρή κινητικότητα αποτελεί μέρος της”.

Αποτελεί, είπε, αποφασιστικό βήμα προς στήριξη της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς αυτό θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην αλυσίδα αξίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών στηλών και άλλων βασικών τεχνολογιών.

“Στέλνουμε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα στη βιομηχανία, στους επενδυτές, και τους αγοραστές. Ο απώτερος στόχος μας είναι ότι τα καλύτερα, καθαρότερα και πιο ανταγωνιστικά αυτοκίνητα θα παράγονται στην Ευρώπη, θα χρησιμοποιούν την καλύτερη και πιο σύγχρονη υποδομή και θα μειώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση”, κατέληξε.

(ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΓΒΑ)