Τη θεσμοθέτηση διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και ξένων επενδυτών, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Τη θεσμοθέτηση διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και ξένων επενδυτών, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Η πρώτη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης του Προέδρου της Δημοκρατίας και Υπουργών της κυβέρνησης με ξένους επενδυτές πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε χαιρετισμό του κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είπε πως “προσβλέπουμε να ακούσουμε και να αξιολογήσουμε τις εκτιμήσεις σας όσον αφορά τους τρόπους που θα βελτιώσουν το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον, την ανταγωνιστικότητα και θα απλουστεύσουν το επιχειρείν στην Κύπρο, ιδιαίτερα στους πολύ σημαντικούς τομείς που αντιπροσωπεύετε όπως τα χρηματοοικονομικά, η τεχνολογία της επικοινωνίας, η ενέργεια, η ανάπτυξη γης και η αναψυχή, η ναυτιλία, το εμπόριο και οι υποδομές”.

Σημείωσε ακόμα πως ο διάλογος αυτός θα θεσμοθετηθεί με τη συμπερίληψη και άλλων ξένων επενδυτών που ενεργοποιούνται σε άλλους τομείς της οικονομίας, σημειώνοντας πως πιστεύει πραγματικά πως οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και η σημαντική συμβολή του στην οικονομική ανάκαμψη της Κύπρου, καθώς και η δημιουργία συνεργειών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, μπορούν να ενισχύσουν τη θέση της Κύπρου ως ενός σταθερού και ανταγωνιστικού προορισμού για επιχειρήσεις.

Η συζήτηση που διήρκεσε γύρω στις δυο ώρες, έγινε με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και των Υφυπουργών Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε πως η εκδήλωση αυτή αυτή δίδει την ευκαιρία να εκφραστεί η ειλικρινής ευγνωμοσύνη της Κυβέρνησης “σε όλους σας για την ψήφο εμπιστοσύνης σας, τη θετική συμβολή και την ισχυρή στήριξη στην οικονομία μας, είτε μέσω απευθείας επενδύσεων, είτε με τη δημιουργία περιφερειακών και διεθνών κεντρικών γραφείων στο νησί”.

Ο Πρόεδρος είπε ακόμη πως η εκδήλωση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα “του συνολικού πλαισίου δράσεών μας για διατήρηση και διερεύνηση των συνθηκών στις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν ψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης”.

Και αυτό βασίζεται στη σθεναρή μας πεποίθηση πως προκειμένου η Κυβέρνηση να τα επιτύχει αυτά είναι ύψιστης σημασίας, μεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί ότι κάθε επενδυτής εμπιστεύεται το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, μέσω της διατήρησης ενός σταθερού, διαφανούς, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού φορολογικού και νομικού καθεστώτος, της υιοθέτησης μέτρων, περιλαμβανομένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που διευκολύνουν τις οικονομικές και επενδυτικές ευκαιρίες, και λαμβάνοντας εισηγήσεις σε θέματα που σχετίζονται με τα προαναφερόμενα, καθώς και για περαιτέρω προώθηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως αυτά αποτελούν μέρος “της αρχής μας πως μόνο μέσω ενός εποικοδομητικού διαλόγου, μιας ανταλλαγής απόψεων και ιδεών με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, και ειδικότερα με πολύ επιτυχημένους ξένους επενδυτές και ιδιωτικές εταιρείες, θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε νέες πολιτικές ή μέτρα που να ενισχύσουν τις προοπτικές του οικονομικού περιβάλλοντος”.

Επεσήμανε πως οι ξένοι επενδυτές όχι μόνο έχουν από πρώτο χέρι εμπειρίες σε ότι αφορά το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της Κύπρου, αλλά και μέσω των πρωτοβουλιών τους και των επενδύσεων πολλών εκατομμυρίων που κάνουν, έχουν αποδείξει πως είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την οικονομική ανάκαμψη, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

“Προσβλέπω σε μια παραγωγική ανταλλαγή απόψεων και στην αναγνώριση νέων πολιτικών, μέτρων και επενδυτικών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Κύπρο”, πρόσθεσε

Είμαστε εδώ για να ακούσουμε και να ακουστούμε. Επενδύουμε στη σοφία σας, στις πρωτοβουλίες σας, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως θα ακούσουν από τους ξένους επενδυτές “τί είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω για αυτούς που είναι οι κύριοι παράγοντες στην επίτευξη της προόδου που έχει σημειωθεί ως τώρα”.

(ΚΥΠΕ/ΜΚ/ΓΧΡ)