ΥΠΕΣ: Ξεκάθαρο ότι επιτρέπεται η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας με σαφή κριτήρια

ΥΠΕΣ: Ξεκάθαρο ότι επιτρέπεται η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας με σαφή κριτήρια

Τέλος στην ασάφεια που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια και αφορούσε την άρνηση των πολεοδομικών Αρχών για χορήγηση αδειών για μεμονωμένες κατοικίες, δίνεται με τη δημοσίευση από τον Υπουργό Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο, στις 4 Νοεμβρίου 2016, του νέου κεφαλαίου “Οικιστικής Ανάπτυξης” της Δήλωσης Πολιτικής, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι πρόνοιες τις πολιτικής για τη μεμονωμένη κατοικία, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο κ. Χάσικος, προσθέτοντας πως “πλέον γίνεται ξεκάθαρο ότι επιτρέπεται η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας με σαφή κοινωνικά και πολεοδομικά κριτήρια”.

Ο κ. Χάσικος σημειώνει πως επιπρόσθετα, “με τη νέα πολιτική τερματίζεται η ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία των διαφόρων developers, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τις ασαφείς πρόνοιες της προηγούμενης πολιτικής και τη μη άσκηση της διακριτικής ευχέρειας των πολεοδομικών Αρχών με φειδώ, θησαύριζαν στις πλάτες των ανυποψίαστων πολιτών, οι οποίοι πωλούσαν τις περιουσίες τους έναντι πινακίου φακής”.

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΣ, “με τη δημοσίευση της πιο πάνω πολιτικής, μεσολαβεί ένα διάστημα 4 μηνών κατά το οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη ένταση, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης/βελτίωσης της πολιτικής, αν προκύψει τέτοια ανάγκη.  Η περίοδος υποβολής ενστάσεων λήγει στις 4/3/17 και ακολούθως οι υποβληθείσες ενστάσεις θα μελετηθούν από την Κεντρική Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία ως γνωστόν συμμετέχουν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι Δήμων και Κοινοτήτων.  Η Επιτροπή θα εξετάσει τόσο τις ενστάσεις ιδιωτών άλλο τόσο των κοινοτικών συμβουλίων”.

Στόχος της νέας πολιτικής είναι η επίλυση των διαφόρων περιβαλλοντικών, πολεοδομικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή της προηγούμενης πολιτικής την τελευταία εικοσαετία και αφετέρου η παροχή δυνατότητας ανέγερσης μεμονωμένης κατοικίας σε ομάδες του πληθυσμού / δικαιούχους, οι οποίες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα απόκτησης ακινήτου εντός Οικιστικών Ζωνών, βασισμένη σε καθαρά πολεοδομικά κριτήρια (όπως π.χ απόσταση τεμαχίου από τον οικισμό, προσπέλαση, μέγεθος κατοικίας, κ.α), επισημαίνει ο ΥΠΕΣ.

Δικαιούχος, όπως αναφέρεται, είναι ο αιτητής ο οποίος δεν έχει στην κατοχή του, ούτε τα μέλη της οργανικής του οικογένειας, οποιοδήποτε κατάλληλο ακίνητο εντός Οικιστικής Ζώνης, και η κατοικία θα αφορά μόνιμη διαμονή

Στη δήλωση σημειώνεται ακόμη ότι η νέα πολιτική για τη μεμονωμένη κατοικία προέκυψε μετά από πολύχρονες διαβουλεύσεις με επαγγελματικούς φορείς, κρατικές υπηρεσίες, και μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.α. και ύστερα από τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, όπου διαφάνηκε ότι η εφαρμογή της θα είχε θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των παραγόντων που εξετάστηκαν.

(ΚΥΠΕ/ΜΚ/ΜΜ)