Υποτροφία για έρευνα του θέματος των ΜΕΔ έχει λάβει αντιπρόσωπος του ΣΥΠΡΟΔΑΤ

Υποτροφία για έρευνα του θέματος των ΜΕΔ έχει λάβει αντιπρόσωπος του ΣΥΠΡΟΔΑΤ

Υποτροφία από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του European University Institute στην Φλωρεντία, με σκοπό την έρευνα του καυτού θέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο, έχει λάβει αντιπρόσωπος του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) ο οποίος καλεί τους δανειολήπτες που εμπίπτουν σε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες, να στείλουν το ιστορικό τους στον Σύνδεσμο ούτως ώστε η περίπτωση τους να συμπεριληφθεί στην εμπειρική  ανάλυση των δεδομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΠΡΟΔΑΤ, το European University Institute είναι μοναδικό στο είδος του Πανεπιστήμιο που λαμβάνει χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την έρευνα ευρωπαϊκών θεμάτων.

Στα πλαίσια της έρευνας, σύμφωνα με τον ΣΥΠΡΟΔΑΤ, θα γίνει μια εμπειρική μελέτη των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Κύπρο με σκοπό να διαπιστωθούν οι λόγοι που αυτά τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως μη εξυπηρετούμενα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι θα διερευνηθεί αν πρόκειται για «ανεύθυνο δανεισμό», αν πρόκειται για δανεισμό σε ξένο συνάλλαγμα και αν πρόκειται για δανεισμό με σκοπό την αγορά μετοχών ή αξιογράφων της ίδιας Τράπεζας.

Θα διερευνηθεί επίσης αν κατ’ εφαρμογή καταχρηστικών ορών της Δανειακής Σύμβασης  αυξήθηκε το κόστος του δανεισμού ( με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της αποπληρωμής ενός κατά τα άλλα μακροχρόνιου δανεισμού) .

Τέλος, σύμφωνα με τον ΣΥΠΡΟΔΑΤ, θα διερευνηθεί αν πρόκειται περί άμεσης ή έμμεσης άρνησης πρότασης για  βιώσιμη αναδιάρθρωση και εμμονή στην άμεση εξόφληση δανείων ( που εύκολα θα μπορούσαν να είχαν αναδιαρθρωθεί και να κατατάσσονταν πλέον ως εξυπηρετούμενα ).

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου στην Κύπρο, στις πιο πάνω περιπτώσεις  τα δάνεια παρουσιάζονται ως Μη Εξυπηρετούμενα και οι Τράπεζες προχωρούν σε άμεσα μέτρα ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων που παραχωρήθηκαν, όπως υποθήκες, εγγυήσεις κτλ, ανεξαρτήτως αν εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες που άρχισαν είτε από την Τράπεζα είτε από τον δανειολήπτη.

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει πως είναι σίγουρο ότι εάν δοθούν προληπτικές λύσεις  προστασίας των δανειοληπτών, αυτό θα συμβάλει στην τόνωση και ανάπτυξη της οικονομίας αφού θα μειωθεί η ανάγκη για προβλέψεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και θα δοθεί ώθηση στην αγορά μέσω της οικονομικής δραστηριοποίησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απλών καταναλωτών που αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι σε ένα δυσβάστακτο δανεισμό και αγωνίζονται να επιβιώσουν λόγω του αυξημένου κόστους που καλούνται να καλύψουν στα δάνεια τους.

Προσθέτει πως «οι Τράπεζες δεν θα μπορούν πλέον να κρύβουν τα προβλήματα ρευστότητας και αναχρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν, πράγμα που τους επιτρέπεται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο».

Με την σωστή και προληπτική προστασία των δανειοληπτών και των επενδυτών όχι μόνο θα προστατεύονται οικονομικά ευάλωτες ομάδες, αλλά ταυτόχρονα θα εμποδίζονται οι Τράπεζες από το να προβαίνουν στις πιο πάνω πρακτικές, καταλήγει.

(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΑΧΡ)