Η Άννα Ποϊριάζη Πρόεδρος της Επιτροπής «Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό»

Η Άννα Ποϊριάζη Πρόεδρος της Επιτροπής «Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό»

Την Άννα –Φανή Ποϊριάζη διόρισε το ΔΣ του ΚΟΑ στη θέση της Προέδρου της Επιτροπής «Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, η κ. Ποϊριάζη κατείχε τη θέση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Στη θέση του Αντιπροέδρου το ΔΣ διόρισε τον Σταύρο Μιχαηλίδη που είχε την ιδιότητα του Μέλους στην Επιτροπή, ενώ νέο Μέλος στην Επιτροπή διορίστηκε η Μαρία Παπαευσταθίου. Η θητεία της Επιτροπής λήγει την 1/04/2019.
 
Η νέα σύσταση της Επιτροπής «Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό» έχει ως ακολούθως:
 
ΑΝΝΑ – ΦΑΝΗ ΠΟΪΡΙΑΖΗ                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ                                        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ                                                 ΜΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΥΛΑ ΜΕΣΑΡΙΤΗ                                         ΜΕΛΟΣ
ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΑΥΛΟΥ                                          ΜΕΛΟΣ
ΛΕΥΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ                                             ΜΕΛΟΣ
ΗΛΙΟΦΩΤΟΣ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ                                   ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                    ΜΕΛΟΣ
 
Στην ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ θεκφράζει τις ευχαριστίες του προς την απερχόμενη Πρόεδρο Εβελίνα Γεωργιάδη, για την πολυσήμαντη και μακρόχρονη προσφορά της στην Επιτροπή. Η κ. Γεωργιάδη υπέβαλε πρόσφατα την παραίτηση της  για επαγγελματικούς λόγους.

(ΚΥΠΕ/ΘΚΕ/ΓΧΡ)