Διευκρινίσεις για τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο έδωσε το ΔΕΕ

Διευκρινίσεις για τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο έδωσε το ΔΕΕ

“Ο κάτοχος σύνδεσης με το διαδίκτυο, μέσω της οποίας διαπράττεται προσβολή των δικαιωμάτων του δημιουργού με ανταλλαγή αρχείων, δεν μπορεί να απαλλάσσεται κάθε ευθύνης κατονομάζοντας απλώς ένα μέλος της οικογένειάς του που είχε δυνατότητα πρόσβασης στην εν λόγω σύνδεση”, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζοντας υπόθεση που του παρέπεμψε Δικαστήριο του Μονάχου.

Στο Δικαστήριο του Μονάχου είχε προηγουμένως προσφύγει γερμανικός εκδοτικός οίκος κατά πολίτη, όταν διαπίστωσε ότι μέσω της δικής του διαδικτυακής σύνδεσης είχε μεταφορτωθεί από άλλους χρήστες, συγκεκριμένο ηλεκτρονικό βιβλίο, ιδιοκτησίας του εν λόγω οίκου. Σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση του ΔΕΕ, “οι κάτοχοι των ως άνω δικαιωμάτων πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μια μορφή αποτελεσματικής ένδικης προστασίας ή μέσα που να παρέχουν τη δυνατότητα στις αρμόδιες δικαστικές αρχές να διατάσσουν τη γνωστοποίηση των αναγκαίων πληροφοριών”.

Το ΔΕΕ απαντά ως εκ τούτου στο Δικαστήριο του Μονάχου ότι το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται στην εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας, δυνάμει της οποίας ο κάτοχος σύνδεσης με το διαδίκτυο, μέσω της οποίας διαπράττεται προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού με την ανταλλαγή αρχείων, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη όταν κατονομάζει ένα μέλος της οικογένειάς του που είχε δυνατότητα πρόσβασης στην εν λόγω σύνδεση, χωρίς να δίδει περισσότερες διευκρινίσεις όσον αφορά τη χρονική στιγμή κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε η ως άνω σύνδεση από το μέλος αυτό της οικογένειάς του και τη φύση της χρήσεώς της εκ μέρους του τελευταίου.

(ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΓΒΑ)