Δημιουργείται στην Αθηένου η πρώτη Γαλακτοκομική Σχολή, λέει στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος

Δημιουργείται στην Αθηένου η πρώτη Γαλακτοκομική Σχολή, λέει στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος

Στην Αθηένου θα δημιουργηθεί η πρώτη Παγκύπρια Γαλακτοκομική Σχολή.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Αθηένου Κυριάκος Καρεκλάς «η  κυβέρνηση αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου για δημιουργία της Παγκύπριας Γαλακτοκομικής Σχολής σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. Το σκεπτικό για τη δημιουργία της Σχολής είναι ότι η Αθηένου διατηρεί αρκετά υποστατικά με αγελάδες και πρόβατα και πάρα πολλές γαλακτοβιομηχανίες και βιοτεχνικές μονάδες γάλακτος».

Πρόσθεσε ότι «η Σχολή θα στεγαστεί σε ένα παλιό γαλακτοκομείο που βρίσκεται στη Βιομηχανική περιοχή Αθηένου του οποίου ο ιδιοκτήτης έχει δώσει την έγκριση του. Η πρόταση έχει σταλεί στο Τμήμα Δημοσίων Εργων για να εξεταστεί και ο Υπουργός Παιδείας έχει δώσει οδηγίες, σε περίπτωση που η πρόταση γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο Μεταφορών, να προωθούν οι διαδικασίες για να λειτουργήσει άμεσα η Παγκύπρια Γαλακτοκομική Σχολή στην Αθηένου».

Αναφερόμενος σε άλλα έργα που θα υλοποιηθούν στο Δήμο, ο κ. Καρεκλάς είπε πως πρόσφατα υπογράφηκε σύμβαση για μελέτη και σχεδιασμό των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πλημμυρών στην οικιστική ζώνη του Δήμου Αθηένου και την δημιουργία οχετών στην οικιστική περιοχή για συλλογή των ομβρίων υδάτων.

Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στις €37.800,00 και η διάρκεια εκτέλεσης της  θα είναι δέκα μήνες. Η μελέτη αφορά στη διαχείριση και ασφαλή όδευση των πλημμυρικών ροών που προέρχονται από τα υδατορέματα και τους κύριους οχετούς της οικιστικής περιοχής και τη διαχείριση των όμβριων υδάτων στο δευτερεύον δίκτυο όμβριων υδάτων των δρόμων. Ακόμα θα μελετηθεί η πιθανότητα για συλλογή και διοχέτευση των πλημμυρικών νερών χωρίς να εισέρχονται στην οικιστική περιοχή.

Η δαπάνη για τη μελέτη θα καλυφθεί πλήρως από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ με την ολοκλήρωση της θα αρχίσουν διαβουλεύσεις για την υλοποίηση των εισηγήσεων και προτάσεων.

Ο Δήμαρχος Αθηένου αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση της αναπαλαίωσης του ιστορικού Χανιού του Μεστάνα, το οποίο «αποτελεί ιστορικό σημείο αναφοράς για τον Δήμο, αφού αποτελούσε σταθμό για τους αγωγιάτες και όσους ταξίδευαν μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, από τη Λευκωσία προς την Αμμόχωστο και αντίθετα».

Όσον αφορά την αναπαλαίωση της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς είπε πως το «Τμήμα Πολεοδομίας βρίσκεται ήδη στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών για το συγκεκριμένο έργο και οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν εντός του 2019. Το θέμα της ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας βρίσκεται στο στάδιο της αποτύπωσης, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκεται και η  δημιουργία αμφιθεατρικής αίθουσας με 500 θέσεις που θα γίνει στο δημοτικό σχολείο».

Για την αμφιθεατρική αίθουσα, είπε ότι «σύντομα αναμένεται να συζητηθούν με το Υπουργείο Παιδείας, συγκεκριμένες ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση της. Ο Υπουργός μας ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό του 2019 υπάρχει κονδύλι της τάξης των 700 χιλιάδων ευρώ, σύντομα θα προκηρύξουμε προσφορές με το καλοκαίρι του 2019 να αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες για την αίθουσα».

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στο έργο για σχεδιασμό, ανέγερση και συντήρηση του νέου Νοσοκομείου Αθηένου για το οποίο η σύμβαση υπογράφηκε τέλη Απριλίου 2018 με τον επιτυχόντα προσφοροδότη. Ο εργολάβος υπέβαλε τα σχέδια στην Πολεοδομία για την σχετική άδεια, η οποία μόλις εγκριθεί θα αρχίσει η ανέγερση του Νοσοκομείου, με τις εργασίες να διαρκούν 20 περίπου μήνες».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.770.000 ευρώ, εκτός ΦΠΑ ενώ ο Δήμος Αθηένου θα συνεισφέρει το ποσό των 200 χιλιάδων ευρώ εκτός ΦΠΑ, κατά τη 12ετή συντήρηση του έργου.

(ΚΥΠΕ/ΦΖ/ΗΦ)