Δημοσιοποιείται εντός της ημέρας από το Κτηματολόγιο η νέα γενική εκτίμηση της αξίας των ακινήτων

Δημοσιοποιείται εντός της ημέρας από το Κτηματολόγιο η νέα γενική εκτίμηση της αξίας των ακινήτων

Δημοσιοποιείται εντός της ημέρας μέσω της διαδικτυακής πύλης του Κτηματολογίου, η νέα γενική εκτίμηση της αξίας των περίπου 2.000.000 ακινήτων, παγκύπρια, με ημερομηνία αναφοράς την 1η Ιανουαρίου του 2018.

Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Ανδρέας Σωκράτους τονίζοντας ότι «οι αξίες γενικής εκτίμησης μπορούν να χρησιμοποιούνται για την επιβολή φόρων και τελών και όχι για αγοραπωλησίες, όχι για υποθηκεύσεις και όχι για δανειοδοτήσεις ή άλλες εμπορικές πράξεις», για τις οποίες οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να προβαίνουν σε ξεχωριστή εκτίμηση αγοραίας αξίας.

Επιπλέον, ο κ. Σωκράτους είπε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση σε περίπτωση που διαφωνούν με την εκτίμηση του Κτηματολογίου και πρόσθεσε πως σε περίπτωση που μετά την νέα εκτίμηση το Κτηματολόγιο προβεί σε διόρθωση της αρχικής του εκτίμησης ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δικαιούται επιστροφή του πρόσθετου ποσού τέλους που μπορεί να κατέβαλε π.χ. στον Δήμο για τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ο Δήμος οφείλει το πρόσθετο ποσό είτε να σου τα επιστρέψει είτε να σου τα πιστώσει στην επόμενη φορολογία, υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει την διαφορά της γενικής εκτίμησης στην οποία προέβη το Κτηματολόγιο με την γενική εκτίμηση αγοραίας αξίας, ο κ. Σωκράτους είπε ότι η γενική εκτίμηση δεν εξετάζει ειδικές περιπτώσεις τις οποίες εξετάζει η γενική εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτων, προσθέτοντας ότι το πως αξιολογούνται τα αποτελέσματα μιας γενικής εκτίμησης καθορίζεται στα διεθνή πρότυπα.

«Με βάση αυτά τα πρότυπα τα αποτελέσματα της γενικής εκτίμησης της αξίας των ακινήτων που προέβη το Κτηματολόγιο είναι πολύ καλά», ανέφερε και σημείωσε ότι το Κτηματολόγιο θα δώσει στην δημοσιότητα αυτά τα διεθνή πρότυπα ώστε να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο Διευθυντής του Κτηματολογίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι η αγοραία αξία καθορίζεται από την αγορά και είναι η τιμή στην οποία θα πωληθεί ένα ακίνητο στην ελεύθερη αγορά όταν και ο πωλητής και ο αγοραστής λειτουργούν χωρίς πιέσεις (π.χ. από τράπεζα).

«Αυτή η εκτίμηση είναι διαφορετική, από την γενική εκτίμηση στην οποία προέβη το Κτηματολόγιο και η οποία είναι προσεγγιστική και κατά μέσο όρο αξία, ανά είδος ακινήτων σε ευρύτερη περιοχή», εξήγησε.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσον από την εκτίμηση του Κτηματολογίου θα επηρεαστούν η αξία των ήδη υποθηκευμένων ακινήτων στις τράπεζες, ο κ. Σωκράτους είπε πως δεν θα επηρεαστούν οι υποθήκες, εξηγώντας ότι μια τράπεζα προκειμένου να δεχθεί μια εξασφάλιση, όχι μόνο δεν αποδέχεται – και σωστά πράττει – την αξία γενικής εκτίμησης του Κτηματολογίου αλλά προβαίνει η ίδια σε εκτίμηση, μέσω ιδιωτών εκτιμητών, της αγοραίας αξίας ενός ακινήτου για να εγκρίνει την παραχώρηση δανείου με υποθήκη.

Η Τράπεζα θέλει και προβαίνει σε εκτίμηση της αγοραίας αξίας ενός ακινήτου, υπογράμμισε.

(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΑΧΡ)