Η ΕΕ υποχρεούται να αποζημιώσει δύο εταιρίες λόγω χρονοβόρας δικαστικής διαδικασίας

Η ΕΕ υποχρεούται να αποζημιώσει δύο εταιρίες λόγω χρονοβόρας δικαστικής διαδικασίας

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιδίκασε σήμερα αποζημιώσεις ύψους 50.000 ευρώ στις εταιρίες Gascogne Sack Deutschland (πρώην Sachsa Verpackung) και Gascogne (πρώην Groupe Gascogne), λόγω του υπερβολικής διάρκειας διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, μετά από προσφυγή τους για ακύρωση απόφασης της Κομισιόν, στην πρώτη υπόθεση που εκδικάζεται σε σχέση με το ζήτημα αυτό.

Το Γενικό Δικαστήριο, σε σχηματισμό διευρυμένης συνθέσεως, διαφορετικό από εκείνον που επιλήφθηκε της αρχικής διαφοράς, κάνει εν μέρει δεκτή την αγωγή των δύο εταιριών επιδικάζοντας αποζημίωση 47 064,33 ευρώ στην Gascogne για την υλική ζημία που υπέστη και ποσό 5 000 ευρώ σε καθεμία από τις δύο εταιρίες ως χρηματική ικανοποίηση λόγω μη υλικής ζημίας.

Οι δύο εταιρίες είχαν ζητήσει από το Γενικό Δικαστήριο να υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους καταβάλει αποζημίωση σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ για την υλική ζημία (αίτημα περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ) και τη μη υλική ζημία (αίτημα 500 000 ευρώ) τις οποίες φέρονται να υπέστησαν λόγω της υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, οι εταιρίες Gascogne Sack Deutschland (πρώην Sachsa Verpackung) και Gascogne (πρώην Groupe Gascogne) προσέφυγαν στις 23 Φεβρουαρίου 2006 ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας του να ακυρώσει απόφαση που έλαβε η Επιτροπή σε υπόθεση συμπράξεων στον τομέα των βιομηχανικών σάκων. Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές αυτές με αποφάσεις της 16ης Νοεμβρίου 2011. Το Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου ασκήθηκαν αναιρέσεις, επικύρωσε, με αποφάσεις της 26ης Νοεμβρίου 2013, τις αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου και, κατά συνέπεια, τα επιβληθέντα στις δύο εταιρίες πρόστιμα συνολικού ύψους 13,2 εκατομμυρίων ευρώ. Εντούτοις, το Δικαστήριο επισήμανε ότι οι δύο εταιρίες μπορούσαν να ασκήσουν αγωγές αποζημιώσεως για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που υπέστησαν λόγω της υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

(ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΓΧΡ)