Επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά

Επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών εντόπισε διάφορα επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά και καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στις αγορές του.

Το πρώτο προϊόν σύμφωνα με ανακοίνωση, δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη και είναι κατασκευασμένο με τρόπο που δεν πληρoί τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMCD). Επιπρόσθετα, δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης EE και τεχνικό φάκελο. Ως εκ τούτου, έχει διατάξει την απόσυρσή του από την αγορά.

Αρ. ΕΑΗ-2016-008 / 2-2017 Προβολέας LED – S108 50W
 

Προϊόν
· Κατηγορία: Φωτιστικά
· Είδος: Προβολέας LED
· Κατασκευαστής: Δεν αναφέρεται
· Εμπορική επωνυμία: Δεν αναφέρεται
· Μοντέλο: S108 50W
· Χαρακτηριστικά: 90-265 V,50-60 Hz, IP65, 6500 K
· Χώρα κατασκευής: Κίνα
· Εισαγωγέας: PGS Lighting Electrical

Επιπλέον, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη. Επιπρόσθετα, δε συνοδεύεται από τον απαιτούμενο τεχνικό φάκελο. Ως εκ τούτου, έχει διατάξει την απόσυρσή του από την αγορά.

 

Αρ. ΕΑΗ-2016-009 / 2-2017 Προβολέας LED / ONE LIGHT – 7034A/../C
Προϊόν
· Κατηγορία: Φωτιστικά
· Είδος: Προβολέας LED
· Εμπορική επωνυμία: ONE
· Κωδικός προϊόντος (item code): 7034A/../C
· Χαρακτηριστικά: 100-240 V, 50/60 Hz, IP65, 30 W
· Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 5291889034261
· Εισαγωγέας: ONE LIGHT LTD


Τέλος, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη.

Αρ. ΕΑΗ-2016-010 / 2-2017 Προβολέας LED – inspire / JF13-P1W30

 

Προϊόν
· Κατηγορία: Φωτιστικά
· Είδος: Προβολέας LED
· Κατασκευαστής: ADEO Services
· Εμπορική επωνυμία: inspire
· Μοντέλο: JF13-P1W30
· Χαρακτηριστικά: 220 V – 240 V, 50 Hz, 30 W, IP 65
· Χώρα κατασκευής: Κίνα
· Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία):

  • 3276005074866

· Διανομέας: Leroy Merlin Cyprus Ltd

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα πιο πάνω προϊόντα να μην τα χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται, επίσης, οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

 


(ΚΥΠΕ/ΚΧΡ/ΓΧΡ)