Επιβεβλημένη η αξιολόγηση του ΓεΣΥ από τους αρμόδιους λειτουργούς, λέει η ΠαΣΣΠ

Επιβεβλημένη η αξιολόγηση του ΓεΣΥ από τους αρμόδιους λειτουργούς, λέει η ΠαΣΣΠ

Η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων (ΠαΣΣΠ) θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένη η αξιολόγηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) από τον Επίτροπο Εποπτείας, τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΟΚΥπΥ και τους Λειτουργούς Δικαιωμάτων Ασθενών.

Σε ανακοίνωση της, η ΠαΣΣΠ αναφέρει ότι αναμένει με ενδιαφέρον την επίσημη αποτίμηση της συνολικής κατάστασης που διαμορφώνεται μέχρι σήμερα στο ΓεΣΥ, από τους αρμόδιους λειτουργούς που έχουν διοριστεί για να επιβλέπουν την ομαλή λειτουργία και εφαρμογή του Συστήματος.

«Αποτελεί αναντίλεκτη πραγματικότητα ότι, παρά τις επίμοχθες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από πλείστους τους εμπλεκόμενους, βλέπουν σε καθημερινή βάση το φως της δημοσιότητας πάσης φύσεως παράπονα από τους ασθενείς-χρήστες του ΓεΣΥ. Μερικά εξ αυτών είναι βάσιμα και εμπεριστατωμένα, άλλα ωστόσο δεν είναι λόγω έλλειψης ορθούς πληροφόρησης ή κατανόησης, και, κατά συνέπεια, συντείνουν στη δημιουργία κλίματος γενικευμένης ανησυχίας ως προς την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα του Συστήματος», προστίθεται.

Θεωρούμε, ως εκ τούτου, αναφέρει η ΠαΣΣΠ ότι θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής, αν όχι απαραίτητη, μια ενδελεχής καταγραφή, αξιολόγηση και παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, με την πρόοδο, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που έχουν έως τώρα αναφανεί, από τον Επίτροπο Εποπτείας του ΓεΣΥ, καθώς και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, τους εντεταλμένους δηλαδή από την Πολιτεία για τον έλεγχο και την διευθέτηση των όποιων ζητημάτων εκτραχύνουν την εύρυθμη υλοποίηση του νέου Συστήματος.

«Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση θα αποτελούσε, πιθανόν, και η κατάρτιση και υποβολή μιας μηνιαίας αναφοράς από πλευράς αρμοδίων που θα συνέβαλε στη εξεύρεση άμεσων και εφικτών λύσεων για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που διαπιστώνονται. Αναμένουμε, επίσης, τις αναφορές και των Λειτουργών Δικαιωμάτων Ασθενών που είναι επιφορτισμένοι με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πασχόντων στα κρατικά νοσηλευτήρια», σημειώνεται.

Ως Συμμαχία, αναφέρεται, «ήμασταν και παραμένουμε αρωγοί και συμπαραστάτες της μεγάλης αυτής προσπάθειας που λαμβάνει χώρα στον τομέα της Υγείας και θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε τεκμηριωμένες εισηγήσεις και προβληματισμούς, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, διεκδικώντας σθεναρά το καθολικό και βιώσιμο Σύστημα Υγείας που δικαιούνται όλοι ανεξαιρέτως οι ασθενείς».

(ΚΥΠΕ/ΜΑΝ/ΑΧΡ)