Κέρδη για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο για την Ελληνική Τράπεζα

Κέρδη για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο για την Ελληνική Τράπεζα

Κέρδη μετά την φορολογία €14,9 εκατομμυρίων ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Τράπεζα για το πρώτο τρίμηνο του 2019, συμπληρώνοντας πέντε συνεχόμενα τρίμηνα κερδοφορίας.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2018 και το τέταρτο τρίμηνο του 2018 τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν μείωση 48% και 38% αντίστοιχα, που αποδίδεται στα κέρδη από πώληση ομολόγων 18 εκ. το α’ τρίμηνο του 2018 και στις αυξημένες προβλέψεις (€20,1 εκ α’ τρίμηνο 19 έναντι €11,7 εκ δ’ τρίμηνο 18 και αντιλογισμό προβλέψεων το α’ τρίμηνο του 2018).

Πρόκειται για το δεύτερο τρίμηνο στο οποίο περιλαμβάνονται και τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ), μια απόκτηση, που καθιέρωσε την Ελληνική ως «την ισχυρότερη και πιο αξιόπιστη τράπεζα της Κύπρου», όπως δήλωσε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της τράπεζας Ιωάννης Μάτσης σε δήλωσή του που περιλαμβάνεται στα οικονομικά αποτελέσματα.

«Η απόκτηση των εργασιών της ΣΚΤ και η ταυτόχρονη μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό και στο επιχειρηματικό μας μοντέλο καθιέρωσε την Ελληνική Τράπεζα ως την ισχυρότερη και πιο αξιόπιστη τράπεζα της Κύπρου, προστατεύοντας τις καταθέσεις, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας και παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες άριστης ποιότητας για τους πελάτες μας», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Μάτση, η τράπεζα επικεντρώνεται πλέον στη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων του ισολογισμού της βελτιώνοντας την έκθεσή της στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ). «Η επένδυσή μας στην APS, για την  ανεξάρτητη διαχείριση των δανείων, αποδίδει καρπούς, είπε.

Παράλληλα, όσον αφορά τη διαδικασία ενσωμάτωσης των συστημάτων, ο κ. Μάτσης σημείωσε ότι «βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και είμαι σίγουρος ότι θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, πριν από το τέλος του έτους».

Διαβεβαιώνει, τέλος, «τους μετόχους μας ότι σύσσωμη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας  παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της, να έχει υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων και να προσφέρει άψογές υπηρεσίες στους πελάτες της».

Κεφάλαια CET1 18,5%

Μετά την αύξηση κεφαλαίου των €150 εκ., αλλά και την επίδραση από τα αρνητική υπεραξία των €298 εκ. από την απόκτηση της ΣΚΤ, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 18,54% από 15,82% το δ’ τρίμηνο του 2018, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτοξεύτηκε στο 21,16% από 18,53% το προηγούμενο τρίμηνο. Η ρευστότητα της τράπεζας υποχώρησε οριακά στα €4,6 δις από €4,7 δις το δ’ τρίμηνο του 2018.

Προετοιμασία για πώληση πακέτου ΜΕΧ

Πάντως η τράπεζα φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος για πώληση πακέτου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), αφού ανακοίνωσε ότι προτίθεται να διορίσει διεθνείς συμβούλους, περιλαμβανομένων επενδυτικών τραπεζών και χρηματοοικονομικών επενδυτών, «για να επανεξετάσει τη βιωσιμότητα διαφόρων μεθόδων μείωσης ΜΕΧ με στόχο τον εντοπισμό της επιλογής που ανταποκρίνεται καλύτερα στους στρατηγικούς της στόχους».

Όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου, «το στάδιο προετοιμασίας θα περιλαμβάνει τον ορισμό του χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, την αξιολόγηση των εξασφαλίσεων με ακίνητα, την αποκατάσταση των δεδομένων και την ενίσχυση των δεδομένων (datatapes), τις μερίδες πληροφοριών των δανειοληπτών, τη νομική δέουσα επιμέλεια και τις επιλογές διαμόρφωσης συναλλαγών».

Αμετάβλητες οι ΜΕΧ

Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €2.477 εκ. εκατ. στις 31 Μαρτίου 2019, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σύγκριση με €2.474 εκ. στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2018 και αντιστοιχούσαν στο 32,6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου (32,4% δ’ τρίμηνο 2018), ενώ εξαιρουμένης της Συμφωνίας Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος στο 26,5%.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΧ αυξήθηκε στο 55,2% από 54,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Από το σύνολο των ΜΕΧ το 63% ήτοι €1,56 δις αφορούν τερματισμένους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα νέα δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2019 παρουσίασαν αύξηση 28% και ανήλθαν στα €178 εκ. σε σύγκριση με €139 εκ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, ενώ το τετράμηνο ο νέος δανεισμός έφτασε τα €227 εκατ, με τον κ. Μάτση να εκτιμά ότι ο νέος δανεισμός θα ξεπεράσει φέτος τον συνολικό δανεισμό του 2018.

Οι μεικτές χορηγήσεις στις 31 Μαρτίου 2019 ανήλθαν σε €7.6 δις, ελαφρώς μειωμένα  σε σύγκριση με €7.63 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2018, με τις διαγραφές δανείων το πρώτο τρίμηνο του έτους να ανέρχονται σε €25,5 εκ.

Οι καταθέσεις μειώθηκαν ελαφρώς στα €14,63 δις το α’ τρίμηνο του 2019 από €14,71 δις την αμέσως προηγούμενη τριμηνία. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ήταν στο 42,6% στις 31 Μαρτίου 2019  από 42,7% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018, αναφέρει η τράπεζα.

Ανοδικά κινήθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους το απόθεμα ακινήτων, το οποίο ανήλθε σε €171 εκατ από €164 εκ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2018. Σύμφωνα με την τράπεζα, η μεταβολή στο υπόλοιπο των αποθεμάτων ακινήτων από διακανονισμό χρεών των πελατών για την 1η τριμηνία του 2019 περιλάμβανε προσθήκες λογιστικής αξίας €26 εκ. και πωλήσεις αξίας €13,3 εκ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα καθαρά έσοδα από τόκους για το α’ τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε €75,3εκατ., αυξημένα κατά 157% σε ετήσια βάση (προ της απόκτησης ΣΚΤ), ενώ σε σύγκριση με προηγούμενο τρίμηνο (€80,4 εκ.) παρουσιάζουν μείωση 6% λόγω χαμηλότερων εσόδων από τόκους.

Η τράπεζα παρουσίασε επίσης χαμηλότερα έσοδα από τόκους από χρεόγραφα λόγω λήξης Κυπριακών Κυβερνητικών Ομολόγων (ΚΚΟ) τον Δεκέμβριο του 2018. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου για τη 1η τριμηνία του 2019 ανήλθε στο1,94% (2018: 1,96%, 1η τριμηνία του 2018 1,84%).

Τα συνολικά έξοδα για το α’ τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε €63,5 εκ. αυξημένα κατά 55% σε ετήσια βάση (α’ τρίμηνο 2018), ενώ σε τριμηνιαία βάση, τα συνολικά έξοδα για το α’ τρίμηνο του 2019 σημείωσαν μείωση 8% ή €5,4 εκ., κυρίως λόγω των αυξημένων διοικητικών και λοιπών εξόδων κατά το δ’ τρίμηνο του 2018 λόγω του κόστους των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με την απόκτηση της ΣΚΤ.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την το α’ τρίμηνο του 2019 διαμορφώθηκε στο 63,9% σε σύγκριση με 61,1% το α’ τρίμηνο του 2018 και 64,1% το δ’ τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα έξοδα προσωπικού για το α’ τρίμηνο του 2019 ανήλθαν σε €29,2 εκ. και αποτελούσαν το 46% των συνολικών εξόδων του Ομίλου. Σε ετήσια βάση το κόστος προσωπικού παρουσίασε αύξηση 48% αντανακλώντας την μεταφορά προσωπικού της ΣΚΤ, ενώ σε τριμηνιαία βάση η αύξηση περιορίστηκε στο 4%.

(ΚΥΠΕ/ΓΣΑ/ΓΧΡ)