Η Κύπρος θα φιλοξενήσει το 72ο ετήσιο συνέδριο του IAESTE

Η Κύπρος θα φιλοξενήσει το 72ο ετήσιο συνέδριο του IAESTE

Η Κύπρος θα φιλοξενήσει το 72ο ετήσιο συνέδριο του IAESTE, Διεθνούς Οργανισμού Ανταλλαγής Φοιτητών για Τεχνική Εμπειρία, (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), την περίοδο 18-24 Ιανουαρίου 2019, στη Λεμεσό.

Ανακοίνωση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εθνικό διαχειριστή του IAESTE αναφέρει ότι “στο συνέδριο αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν πέραν των 200 συνέδρων από 90 χώρες-μέλη του IAESTE”.

Εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, ο Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, Γραμματέας της εθνικής επιτροπής του IAESTE, δήλωσε ότι η διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου του 2019 αποτελεί μια τεράστια επιτυχία που θα προωθήσει περαιτέρω την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο.

Εξέφρασε, επίσης, την ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του IAESTE Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για την υποστήριξή τους.

Η υποψηφιότητα για τη διοργάνωση του συνεδρίου στην Κύπρο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 70ου ετήσιου συνεδρίου του IAESTE που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ και υποστηρίχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του IAESTE Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.

Ο οργανισμός IAESTE ιδρύθηκε το 1948 στο Λονδίνο με πρωτοβουλία δέκα εκπροσώπων από ευρωπαϊκές χώρες. Η γεωγραφική κάλυψη σύντομα επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει την ανταλλαγή φοιτητών σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλες τις ηπείρους.

Η Κύπρος εντάχθηκε στον Οργανισμό το 1980. Η Εθνική Επιτροπή IAESTE Κύπρου ιδρύθηκε το 1980 μέσω του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου. Από το 2011, Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο εθνικός διαχειριστής του οργανισμού.

Στα 67 χρόνια λειτουργίας του θεσμού, στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών έχουν μετέχει πέραν των 350,000 φοιτητών σε όλο τον κόσμο.

Ο ΙAESTE είναι ένας ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός με 89 μέλη και συνεργαζόμενα ιδρύματα που σχετίζονται με την UNESCO.

Ο οργανισμός εξυπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας καθώς και της βιομηχανίας. Κατά μέσο όρο, ετησίως μετέχουν στο πρόγραμμα 4,000 φοιτητές, 3,000 εργοδότες και 1,000 ακαδημαϊκά ιδρύματα μέσω των βασικών δράσεων που είναι η εστιασμένη επαγγελματική πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, τα προγράμματα κοινωνικής και διαπολιτισμικής υποδοχής και η διεθνής δικτύωση.
(ΚΥΠΕ/ΑΑΓ/ΓΧΡ)