Μαθητικό διαγωνισμό αφίσας προκηρύσσει το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Μαθητικό διαγωνισμό αφίσας προκηρύσσει το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

“Η μαγεία του θεάτρου”, είναι το θέμα μαθητικού διαγωνισμού που προκηρύσσει το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων λειτουργίας του και απευθύνει πρόσκληση στους μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
 
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο θα εκπροσωπηθεί στην τριμελή κριτική επιτροπή από τον επιθεωρητή Τέχνης Μέσης Εκπαίδευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ ο κάθε μαθητής μπορεί να  υποβάλει  μία  μόνο  πρόταση, που μπορεί  να  είναι  και  αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας.
 
Οι αφίσες  θα πρέπει να είναι σε μέγεθος χαρτιού Α2 και μπορούν  να  υποβάλλονται  σε  ελεύθερη  τεχνοτροπία (κάθε  είδος  υλικού), μέχρι την Παρασκευή 3  Μαρτίου 2017, στις 12 το μεσημέρι, με την ένδειξη “Για μαθητικό διαγωνισμό αφίσας”, στα  γραφεία  του  Θεατρικού  Μουσείου  Κύπρου  (Πάνου Σολομωνίδη 8, 3032, Λεμεσός) ή ταχυδρομικώς, με την προϋπόθεση ότι η αποστολή θα  είναι  συστημένη ( η  ταχυδρομική  σφραγίδα  θα  θεωρηθεί  ως  ημερομηνία  παραλαβής).
 
Η κάθε αφίσα πρέπει  να υποβληθεί με αριθμό και  χωρίς  στοιχεία των μαθητών, ενώ σε μικρότερο  και  κλειστό  φάκελο  που  θα  συνοδεύει  την  αφίσα,  να  εσωκλείονται  τα πλήρη  στοιχεία  του δημιουργού  και του υπεύθυνου  εκπαιδευτικού  και  στην  εξωτερική  όψη  του  φακέλου  να αναγράφεται ο  αριθμός που αντιστοιχεί στην αφίσα.

Για  περισσότερες  πληροφορίες οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  αποταθούν  στο  τηλέφωνο 25343464 (8:00 – 14:00) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση theatre.museum@cytanet.com.cy.
 
(ΚΥΠΕ/ΣΚ/ΓΒΑ)