Μικρή τριμηνιαία πτώση στο χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Ιούνιο

Μικρή τριμηνιαία πτώση στο χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Ιούνιο

Μικρή τριμηνιαία πτώση σημειώθηκε τον Ιούνιο στο χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με συνοπτική περιγραφή των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών από την Κεντρική το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2018 στα €45,5 δισ. εκ των οποίων το 64% αφορά μετρητά και καταθέσεις, 2% αφορά χρεόγραφα, 20% μετοχές και 14% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Το χρέος τους ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2018 στα €20,2 δισ. με το σχετικό δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 100,2% του ΑΕΠ σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την Κεντρική σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2016 όταν το χρέος των νοικοκυριών ανερχόταν στο 119% του ΑΕΠ, η μείωση είναι αισθητή και αγγίζει το 19%.

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα €58,8 δισ. με αναλογία 16% σε μετρητά και καταθέσεις, 7% σε δάνεια, 1% σε χρεόγραφα, 49% σε μετοχές και 27% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Το χρέος του τομέα στο τέλος Ιουνίου 2018 ανήλθε στα €39,5 δισ. με το δείκτη χρέους να βρίσκεται  στο 196,4% του ΑΕΠ σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2016 που το χρέος ανερχόταν στο 219% του ΑΕΠ, η μείωση είναι μεγαλύτερη και φτάνει το 23%.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα €3,9 δισ. και είναι κατανεμημένο, 12% σε μετρητά και καταθέσεις, 2% σε δάνεια, 25% σε χρεόγραφα, 41% σε μετοχές και 20% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Την ίδια ώρα οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα €4,0 δισ. επενδυμένο 3% σε μετρητά και καταθέσεις, 8% σε δάνεια και χρεόγραφα, 85% σε μετοχές και 4% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα €3,6 δισ. και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 38%, 16% σε δάνεια, 2% σε χρεόγραφα, 35%  σε μετοχές και 9% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

(ΚΥΠΕ/ΗΦ/ΓΧΡ)