Νέα αναβολή στην αποδέσμευση των €400.000 για τη μελέτη για το ΓΕΣΥ

Νέα αναβολή στην αποδέσμευση των €400.000 για τη μελέτη για το ΓΕΣΥ

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε να μην αποδεσμεύσει το κονδύλι των €400.000 του Υπουργείου Οικονομικών για τη διενέργεια μελέτης οικονομικού αντικτύπου για το ΓΕΣΥ.

Ενώ το θέμα της αποδέσμευσης του κονδυλίου ήταν ορισμένο για τοποθέτηση, το ΑΚΕΛ ζήτησε να διευκρινιστεί ο σκοπός της διενέργειας της μελέτης και να κληθούν στην Επιτροπή οι Υπουργοί Οικονομικών και Υγείας και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου μίλησε για διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

«Αν δεν ξεκαθαριστεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, δεν μπορούμε να απελευθερώσουμε το κονδύλι», είπε.

Μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν την άποψη όπως το θέμα παραπεμφθεί στην Επιτροπή Υγείας. Ωστόσο, αποφασίστηκε για εξοικονόμηση χρόνου το θέμα να συζητηθεί στην Οικονομικών, ενώ αναφέρθηκε ότι η Επιτροπή δεν υποκαθιστά την Επιτροπή Υγείας.

(ΚΥΠΕ/ΓΣΑ/ΜΜ)