Οι βιώσιμες μεταφορές σε χαμηλά επίπεδα, αναμένονται οικονομικές κυρώσεις, λέει η Επίτροπος Περιβάλλοντος

Οι βιώσιμες μεταφορές σε χαμηλά επίπεδα, αναμένονται οικονομικές κυρώσεις, λέει η Επίτροπος Περιβάλλοντος

Οι βιώσιμες μεταφορές στην Κύπρο βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η μη προώθηση τους αναμένεται ανάμεσα σε άλλα να επιφέρει αυστηρές οικονομικές κυρώσεις στη χώρα μας λόγω κυρίως της αύξησης των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα καθώς και την αύξηση προβλημάτων υγείας στον πληθυσμό, είπε η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου.

Σε χαιρετισμό της στην ημερίδα «Από τους ρύπους στη βιώσιμη ενέργεια» ανέφερε ότι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο με ολιστική προσέγγιση, που έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον για μία καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και τα περίχωρα τους.

«Η βιώσιμη κινητικότητα συνδέεται  με ευρύτερους στόχους, στους οποίους έχουμε δεσμευτεί σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο: για βιώσιμες πόλεις, για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για μείωση αέριων εκπομπών και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και για αποδοτικότερη χρήση ενέργειας και τους οποίους οφείλουμε να υλοποιήσουμε», σημείωσε.

Ανέφερε ότι η βιώσιμη κινητικότητα συνδέεται με τη ζωή της πόλης, και τη ζωή έξω από αυτή, και αποτελεί παράγοντα που έχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και στις προοπτικές της – στην ουσία, σχεδιασμός βιώσιμης αστικής κινητικότητας, σημαίνει την αλλαγή στην καθημερινότητα και την κουλτούρα των πολιτών.

Οι βασικοί άξονες στα θέματα αστικής κινητικότητας, είπε, είναι ο ενιαίος χωροταξικός, πολεοδομικός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός, η αξιοποίηση της συγκοινωνιακής υποδομής των πόλεων και η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, οι αναπλάσεις του αστικού χώρου, με προώθηση των ήπιων μορφών μετακίνησης και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και μέτρων για το περιβάλλον, την αντιρύπανση και την ενέργεια.

«Οι πόλεις μας παράγουν μεγάλα ποσά ρύπων ενώ ταυτόχρονα χρειάζεται να γίνουν ανθεκτικές και φιλικές στον πολίτη. Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και το Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια πρέπει να δίνουν την κατεύθυνση για ενσωμάτωση, σε κάθε σχεδιασμό, της παραμέτρου της ανθεκτικότητας και του στόχου της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις για μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα», πρόσθεσε.

Η βιώσιμη πόλη του μέλλοντος, ανέφερε, είναι αναμφίβολα μια πόλη πιο οικολογική, πιο ανθεκτική, και με κοινωνικά ισότιμες δομές – ανταποκρίνεται στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, και βελτιώνει διαρκώς τους όρους διαβίωσης και την καθημερινότητα των κατοίκων της.

«Οι άμεσες και μελλοντικές προκλήσεις για την πολιτική και τον σχεδιασμό, οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη γραφειοκρατική οργάνωση του κράτους και τις παθογένειες του παρελθόντος, η διασύνδεση ξεχωριστών μέχρι σήμερα πολιτικών σε μια ολιστική προσέγγιση και η έλλειψη συντονισμού λειτουργούν μέχρι στιγμής ως τροχοπέδη», πρόσθεσε.

Η Πολιτεία, σημείωσε η κ. Παναγιώτου, δεν μπορεί να πορεύεται υλοποιώντας αντίθετες πολιτικές – παραδείγματα από τον διεθνή χώρο, μας έχουν αποδείξει ότι ο βαθμός χρήσης κάθε μέσου μεταφοράς συνδέεται άμεσα με τις αντίστοιχες υποδομές. Όσο δηλαδή φτιάχνουμε δρόμους για τα ιδιωτικά οχήματα τόσο αυξάνεται η χρήση τους, ενώ όταν δημιουργούνται π.χ. ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι αυξάνεται η ποδηλατοκίνηση και η πεζοκίνηση.

«Η εφαρμογή των ΣΒΑΚ στη Λευκωσία, αλλά και στις άλλες πόλεις μας αποτελεί μονόδρομο, αφού θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος, στη βιωσιμότητα των αστικών κέντρων, στη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας ως κοινωνικού αγαθού και στη μείωση των ρύπων που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών και κατ’ επέκταση στη προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών», συμπλήρωσε.

(ΚΥΠΕ/ΜΑΝ/ΑΧΡ)