Επίσκεψη Γάλλου Πρέσβη στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Επίσκεψη Γάλλου Πρέσβη στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

O Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο  René Troccaz, συνοδευόμενος από τον Μιτσή Γιώργο, Επίτιμο  Πρόξενο της Γαλλίας στην Πάφο, επισκέφτηκαν  το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου σε  προγραμματισμένη συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με την Διοίκηση του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι αναπτυξιακοί στόχοι του Ιδρύματος σε σχέση με τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει και η δυνατότητα δημιουργίας περαιτέρω ακαδημαϊκών συνεργασιών σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής γνώσης της γαλλικής Ανώτατης εκπαίδευσης, όπως στην Διοικητική επιστήμη, Νομικές & Πολιτικές επιστήμες, Επιστήμες Τεχνολογιών & Πληροφορικής, κ.α.

Επιπλέον έγινε εκτενής ενημέρωση για τα αναβαθμισμένα προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις καθώς και για  την συμβολή του Ιδρύματος στην ανάδειξη της  Κυπριακής Δημοκρατίας ως σημαντικό περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο Ανώτερης Εκπαίδευσης και μοχλό περαιτέρω οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης και προσφοράς.
(ΚΥΠΕ/ΚΠ/ΑΧΡ)