Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Next-Lab

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Next-Lab

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Next-Lab με χρηματοδότηση περίπου €400.000 την οποία εξασφάλισε η Ομάδα Έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας (ReSciTEG) του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής που αναλαμβάνει το συντονισμό των εργασιών του εν λόγω προγράμματος στην Κύπρο.

Ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €6.300.000 και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εργασίες του έργου ξεκίνησαν την 1η Ιανουαρίου 2017 και θα διαρκέσουν 3 χρόνια.

Όπως αναφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου “το `Next-Lab` αποτελεί τη συνέχιση του επιτυχημένου ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος `Go-Lab` και έχει ως στόχο να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη, η μηχανολογία και η τεχνολογία διδάσκονται σε όλη την Ευρώπη”.

Επίσης, “το πρόγραμμα περιστρέφεται γύρω από μια μεγάλη συλλογή αλληλεπιδραστικών διαδικτυακών εργαστηρίων και διδακτικών ενοτήτων και οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις πηγές για να διεξάγουν επιστημονικά πειράματα, ενώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να εμπλουτίσουν τη διδακτική τους πρακτική”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση “στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου ερευνητικού προγράμματος `Next-Lab` η Ομάδα Έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας (ReSciTEG) του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής σκοπεύει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του υλικού που έχει ήδη αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος `Go-Lab`”.

Ο συντονιστής του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Twente της Ολλανδίας και οι υπόλοιποι συνεργαζόμενοι φορείς είναι: EPFL (Ελβετία), IMG AG (Γερμανία), EUN Partnership AISBL (Βέλγιο), Ellinogermaniki Agogi (Ελλάδα), University of Cyprus (Κύπρος), Universidad de la Iglesia de Deusto (Ισπανία), Tartu Ülikool (Εσθονία), Núcleo Interactivo de Astronomia (Πορτογαλία), École Normale Supérieure de Lyon (Γαλλία), Turun Yliopisto (Φιλλανδία) and the University of Leicester (Αγγλία).

Ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία είναι ο υπεύθυνος/συντονιστής της Ομάδας Έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας (ReSciTEG).