Παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το Δεκέβρη

Παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το Δεκέβρη

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει ότι, η ηλεκτρονική υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το μήνα Δεκέμβριο 2016, παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 16/01/2017.

H παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθότι η 15η Ιανουαρίου 2017, τελευταία ημερομηνία υποβολής του πιο πάνω Πίνακα, δεν είναι εργάσιμη μέρα.

Η υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) μετά την15η Ιανουαρίου 2017, θεωρείται εκπρόθεσμη και υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ύψους €50,00.
(ΚΥΠΕ/ΜΜ)