Την επιβολή σημαντικού διοικητικού προστίμου, θα εξετάσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή σημαντικού διοικητικού προστίμου, θα εξετάσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή σημαντικού διοικητικού προστίμου σε Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) ενδεχομένως να επιβάλει εντός των επόμενων συνεδριάσεών του το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, μετά από έρευνα του αρμόδιου Τμήματος της Επιτροπής, φαίνεται να εντοπίστηκε έλλειμμα στα χρήματα πελατών από το εξωτερικό της συγκεκριμένης ΚΕΠΕΥ και η οποία φαίνεται ότι δεν έλαβε κάθε δυνατό μέτρο για να προστατεύει τα συμφέροντα των πελατών της.

Η νομοθεσία που διέπει την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών για τέτοιου είδους παραβάσεις προβλέπει την επιβολή διοικητικών προστίμων μέχρι και €350.000.

Σημειώνεται ότι η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης ΚΕΠΕΥ έχει ήδη ανακληθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εδώ και πολλούς μήνες και έχει παύσει να παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.

(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΓΧΡ)