Το ΔΣ του ΚΟΑΓ επικυρώνει τα σχετικά έντυπα για εφαρμογή του Σχεδίου προστασίας κύριας κατοικίας

Το ΔΣ του ΚΟΑΓ επικυρώνει τα σχετικά έντυπα για εφαρμογή του Σχεδίου προστασίας κύριας κατοικίας

Τα αναγκαία έντυπα και αιτήσεις που θα επιτρέψουν να τεθεί σε ισχύ το Σχέδιο προστασίας της κύριας κατοικίας, επικυρώνει σε αυριανή απογευματινή του συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ)

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΚΟΑΓ Χαράλαμπος Πετρίδης είπε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα επικυρώσει σε αυριανή του συνεδρία όλα τα έντυπα και αιτήσεις που χρειάζονται για να μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση για το σχέδιο προστασίας της κύριας κατοικίας.

Ουσιαστικά, μετά τη συνεδρία του ΔΣ θα ανακοινωθεί ότι τίθεται άμεσα σε ισχύ το Σχέδιο, το οποίο αφορά ομάδες του πληθυσμού με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά χαρακτηριστικά, σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι τα έντυπα και οι αιτήσεις θα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή ή το αργότερο την Δευτέρα.

Ο κ. Πετρίδης είπε ότι μετά την επικύρωση των εντύπων, εναπόκειται πλέον να γίνει ένα σεμινάριο ενημέρωσης των συμβούλων αφερεγγυότητας εντός Οκτωβρίου για να δούμε κάποιες λεπτομέρειες και να εξετάσουμε παράλληλα αν υπάρχουν οποιεσδήποτε απορίες για την καλύτερη και ομαλότερη εφαρμογή του σχεδίου.

Εξήγησε πως οι σύμβουλοι αφερεγγυότητας θα βοηθήσουν τους δανειολήπτες να συμπληρώσουν τις αιτήσεις και να κατατεθούν στη συνέχεια στον ΚΟΑΓ.

Ανέφερε ότι για το σχέδιο του ΚΟΑΓ θα πρέπει να ενημερωθούν και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία θα βοηθηθούν, μέσω του σχεδίου του ΚΟΑΓ και μετά την έγκριση προσωπικών σχεδίων αποπληρωμής από τα δικαστήρια, να προβούν σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις δανείων.

Ο κ. Πετρίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι το σχέδιο αποτελεί το τελευταίο δίχτυ προστασίας με μέγιστο ύψος δανείου €300.000 (Οικογένειες με άτομο ή άτομα με ειδικές ανάγκες), ανάλογα με τη σύσταση της οικογένειας και μέγιστη τρέχουσα εκτιμημένη αξία ακινήτου €250.000.

Ανέφερε ότι το Σχέδιο προνοεί την επιδότηση, από τον ΚΟΑΓ μέρους των πληρωμών που αφορούν το ενυπόθηκο δάνειο του δανειολήπτη, με σκοπό την εξάλειψη του κινδύνου για εκποίηση της κατοικίας του.

“Η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% των εν λόγω πληρωμών, οι οποίες αφορούν τόσο πληρωμές για τόκους όσο και πληρωμές για το κεφάλαιο του δανείου. Επιπλέον η επιδότηση περιορίζεται στο ανώτατο ποσό των €10.000 κατά έτος και κατά οφειλέτη”, σημείωσε.

(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΓΧΡ)