Υποβολή εισοδήματος αυτοεργοδοτούμενου χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς


Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η τελευταία ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου (χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς) για το έτος 2015, είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2016 .

Όπως αναφέρεται, για διευκόλυνση υπολογισμού του οφειλόμενου φόρου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το ειδικό εργαλείο υπολογισμού του φόρου που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας.

Πληρωμές, τυχόν οφειλόμενου φόρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.

Υπενθυμίζεται ότι η Δήλωση Εισοδήματος Αυτοεργοδοτουμένου με Εξελεγμένους Λογαριασμούς (ετήσιος κύκλος εργασιών πέραν των €70.000) υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω Εγκεκριμένου Λογιστή, μέχρι τις 31/03/2017.

(ΚΥΠΕ/ΘΝΕ/ΓΧΡ)