Σε αρνητικό έδαφος κινείται το ΧΑΚ

Αρνητικό πρόσημο για τρίτη ημερα παρουσίασε το ΧΑΚ

Πτωτικά κινείται την Παρασκευή το κυπριακό Χρηματιστήριο, με το Γενικό Δείκτη (στις 12:55) να υποχωρεί στις 67,61 μονάδες, παρουσιάζοντας σημαντικές ζημιές σε ποσοστό 1,10%.

Ο FTSE/CySE 20 παρουσιάζει πτώση 1,21% υποχωρώντας στις 39,18 μονάδες. Την ίδια ώρα η αξία των συναλλαγών περιορίζεται μόλις στις €59.029.

Αρνητικά έκλεισαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς που υποχώρησε σε ποσοστό 1,58% και της Εναλλακτικής κατά 0,51%, ενώ με κέρδη έκλεισαν οι Επενδυτικές σε ποσοστό 0,04% και τα Ξενοδοχεία κατά 0,19%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσελκύουν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €32.370 (πτώση 0,68%), της Μαλλούππας και Παπακώστας με €10.190 (πτώση 9,94%), της Logicom με €4.723 (άνοδος 0,71%), της Ελληνικής Τράπεζας με €4.092 (πτώση 5,00%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €2.750 (χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, τρεις κινούνται ανοδικά και τέσσερεις πτωτικά. Ο αριθμός των συναλλαγών ανέρχεται σε 51.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης των προσώπων που ενδιαφέρονται όπως πιστοποιηθούν ότι κατέχουν τα προσόντα για να εγγραφούν στους ειδικούς καταλόγους χρηματιστηριακών εκπροσώπων, ή στους ειδικούς καταλόγους βοηθών χρηματιστηριακών εκπροσώπων, σύμφωνα με τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο και την παράγραφο 6 της Απόφασης του Συμβουλίου του ΧΑΚ (Κ.Δ.Π. 433/2010 όπως αυτή τροποποιήθηκε).  

Η εξέταση αυτή έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2016 σε ώρα που θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν γραπτώς  το σχετικό ενδιαφέρον τους απ’ ευθείας προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου προσδιορίζοντας σαφώς για ποια  εξέταση πιστοποίησης ενδιαφέρονται να παρακαθίσουν  (Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου ή Βοηθού Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου) μέχρι την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου το αργότερο (αρ. φαξ ΧΑΚ, 0035722570308, ή στο e-mail: info@cse.com.cy).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για συμμετοχή στην εξέταση αυτή, θα πρέπει να καταβάλουν  στο Χρηματιστήριο το προβλεπόμενο δικαίωμα των €85 ως έχει καθοριστεί με σχετική απόφαση του Συμβουλίου του ΧΑΚ, αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας τους, καθώς επίσης και τα πλήρη τους στοιχεία για σκοπούς άμεσης επικοινωνίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ εάν υπάρχουν).

Το προβλεπόμενο δικαίωμα θα μπορεί να κατατίθεται στους πιο κάτω λογαριασμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου:

Κατάλογος Τραπεζικών Λογαριασμών για κατάθεση οφειλών
ΌΝΟΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Τράπεζα Swift Code Αρ. Λογαριασμού ΑΡ. IBAN
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ BCYPCY2N 0120-05-020334-00 CY83-0020-0120-0000-0005-0203-3400
Άλφα Τράπεζα Λτδ (Κύπρου) ABKLCY2N 202-101-0021061 CY92 0090 0202 0002 0210 1002 1061
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd LIKICY2N 013-31-013186 CY48 0030 0013 0000 0013 3101 3186
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ HEBACY2N 106-11-033879-00 CY07 0050 0106 0001 0611 0338 7900
USB Bank UNVKCY2N 142-8-0000603-63014 CY71-0110 0022 1428 0000 6036 3014


Για διευκόλυνση των υποψηφίων στην προετοιμασία τους, το ΧΑΚ σημειώνει πιο κάτω τα θέματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι:
(α) Από τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους, τα ακόλουθα Μέρη:
·      Μέρος ΙΙ (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, Σύσταση, Σκοποί και Αρμοδιότητες),
·      Μέρος VII (Πειθαρχικές Διατάξεις).
(β)  Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για τα Μέλη, σύμφωνα με τα Άρθρα 31, 34, 35, 36 και 39 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων (Κανονιστική Διοικητική Πράξη 433/2010 όπως τροποποιήθηκε).
(γ)  Απόφαση Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για τον Κώδικα Συμπεριφοράς Μελών, σύμφωνα με το Άρθρο 39 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων (Κανονιστική Διοικητική Πράξη 166/2005 όπως τροποποιήθηκε).
(δ)  Κανόνες Συναλλαγών (ΚΔΠ 409/2006 όπως τροποποιήθηκε).
(ε)  Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών σε λογιστική μορφή
(ΚΔΠ   450/2014)

·      4.1 – Γενικές Ρυθμίσεις
·       4.3 – Αρχικές Εισφορές
·      4.5 – Καταβολές λόγω αναπροσαρμογής μερίδων
·       4.6 – Έκτακτη αναπροσαρμογή
·      4.7 – Μη εμπρόθεσμη καταβολή εισφορών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης
·      5.7.1 – Απαιτήσεις παροχής καλύψεων
·      5.8.1 – Πιστωτικά όρια
(στ)  Γενικότερα χρηματιστηριακά θέματα και τρέχουσες χρηματιστηριακές/οικονομικές εξελίξεις.
Τα σχετικά κείμενα των Νόμων / Αποφάσεων που αναφέρονται πιο πάνω, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ www.cse.com.cy, στο μενού «Προφίλ», «Νομικό πλαίσιο».
 
(ΚΥΠΕ/ΚΔ/ΓΧΡ)