Αύξηση 43% παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα το α’ εξάμηνο του 2016

Στα €2,20 δισ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου, παρουσιάζοντας αύξηση 43% σε σύγκριση με €1,54 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Οι συνολικές εισαγωγές το εξάμηνο του τρέχοντος έτους παρουσίασαν αύξηση €454εκατομμυρίων και ανήλθαν σε €2,99 δισ σε σύγκριση με 2,55 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Οι εισαγωγές από τις χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 2,33 δισ, εκ των οποίων οι εισαγωγές από τη Γερμανία ανήλθαν σε €760 εκ, από την Ελλάδα σε €564 εκατ, από την Ιταλία σε €184 εκατ και το Ηνωμένο Βασίλειο σε €174.

Στα €580 εκατ ανήλθαν οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο. Πρώτη χώρα προέλευσης των εισαγωγών αυτών ήταν η Κίνα με €121 εκατ και ακολούθησε το Ισραήλ με €98 εκατ και η Ινδία με €31 εκατ, ενώ οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ ανήλθαν σε €28 εκατ.

Οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν σε €792 εκατ, παρουσιάζοντας μείωση €211 εκατ σε σχέση με €1 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε €346 εκατ. Οι εξαγωγές στην Ελλάδα ανήλθαν σε €110 εκατ και ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο με €74 εκατ και η Σλοβακία με €24 εκατ.

Παράλληλα οι εξαγωγές στην Εγγύς και Μέση Ανατολή ανήλθαν σε €122 εκατ, ενω οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ασίας διαμορφώθηκαν σε €68 εκατ.

Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων παρουσίασαν τις ψηλότερες εξαγωγές με €108 εκατ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2016, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητες σε σύγκριση με το 2015.

Δεύτερο σε ύψος εξαγωγών ήταν το χαλούμι με εξαγωγές συνολικής αξίας €71 εκατ, παρουσιάζοντας αύξηση 20,5% σε σύγκριση €59 εκατ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

(ΚΥΠΕ/ΓΣΑ/ΜΜ)