Απορρίπτει η Νομική Υπηρεσία τα περί αξιοποίησης του προγράμματος απεξάρτησης από εμπόρους ναρκωτικών

Η ιδέα ότι ένα πρόγραμμα απεξάρτησης καταδίκων, όπως αυτό της Θεραπευτικής Κοινότητας «Αγία Σκέπη», χρησιμοποιείται ή μπορεί να τύχει αξιοποίησης από κάποιους για πρόωρη αποφυλάκιση καταδίκων και μάλιστα εμπόρων ναρκωτικών, είναι απορριπτέα και αδιανόητη, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα.

Προστίθεται ότι οτιδήποτε έχει λεχθεί περί αυτόματης περίπου αποφυλάκισης καταδίκου μετά τη συμπλήρωση του προγράμματος απεξάρτησης, ανεξάρτητα από το όποιο υπόλοιπο της ποινής του, είναι ανακριβές αλλά συνάμα και αδύνατο να συμβεί, καθώς οποιοδήποτε μέρος της ποινής καταδίκου μπορεί μόνο να διαγραφεί και να χαριστεί με Προεδρική χάρη και όχι με προσωρινή αναστολή.

Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία, από την έναρξη του Προγράμματος Απεξάρτησης για καταδίκους, εντάχθηκαν σε αυτό με αναστολή έκτισης της ποινής τους, συνολικά 21 κατάδικοι. Εξ΄ αυτών, οι επτά δεν συμπλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα οπότε και επανήλθαν στις φυλακές για την έκτιση της ποινής τους. Άλλοι 14 κατάδικοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα, συνεχίζουν κανονικά την παρακολούθησή του, προστίθεται.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, σε περίπτωση κατά την οποία κατάδικος, ο οποίος, παρακάμπτοντας τις διαδικασίες διακοπής και μεταφοράς του πίσω στις φυλακές, εγκαταλείπει τη Στέγη χωρίς άδεια, τότε ειδοποιείται το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, το οποίο προβαίνει σε διάβημα τερματισμού της ισχύος της αναστολής έκτισης της ποινής του καταδίκου και δίδει άμεσα οδηγίες προς την Αστυνομία για τη σύλληψη του και μεταφορά του πίσω στις φυλακές για έκτιση της ποινής του.

Εξάλλου, αναφέρεται ότι η διευθέτηση, η οποία γίνεται με τη συνεργασία της Θεραπευτικής Κοινότητας της «Αγίας Σκέπης» είναι ένα κοινωνικό μέτρο, για καθαρά θεραπευτικούς σκοπούς και έχει καλά αποτελέσματα.

Η ιδέα ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα χρησιμοποιείται ή μπορεί να τύχει αξιοποίησης από κάποιους για πρόωρη αποφυλάκιση καταδίκων και μάλιστα εμπόρων ναρκωτικών, είναι απορριπτέα και αδιανόητη, προστίθεται.

Εξάλλου, στην ανακοίνωση διευκρινίζει ότι αφ΄ης στιγμής εξετασθεί το αίτημα καταδίκου από το εξειδικευμένο προσωπικό της Θεραπευτικής Κοινότητας και κριθεί ότι πρόκειται για πρόσωπο κατάλληλο για ένταξη σε πρόγραμμα απεξάρτησης, τότε το θέμα παραπέμπεται στον Γενικό Εισαγγελέα. Ο μόνος τρόπος, προστίθεται, να εξέλθει κάποιος κατάδικος από τις φυλακές για οποιοδήποτε παρόμοιο λόγο, είναι με την απόδοση προσωρινής αναστολής της έκτισης της ποινής του.

Συμπληρώνεται ότι η αναστολή έκτισης ποινής είναι, βάσει Συντάγματος, προνόμιο του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο ασκείται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Γενικού Εισαγγελέα.

Αν ο Γενικός Εισαγγελέας κρίνει ότι πρόκειται για κατάλληλη περίπτωση, τότε εισηγείται προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την προσωρινή αναστολή για 18 μήνες της έκτισης της ποινής του καταδίκου έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή του στην Αγία Σκέπη και η ένταξη του στο Πρόγραμμα απεξάρτησης.

Στην ανακοίνωση παρατίθενται, εξάλλου, οι όροι και το λεκτικό της προεδρικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία, εάν το πρόγραμμα απεξάρτησης από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ολοκληρωθεί με επιτυχία και εκδοθεί πιστοποιητικό από το Διευθυντή της Θεραπευτικής Κοινότητας, το οποίο θα παραδοθεί στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η υπόθεση θα τεθεί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για περαιτέρω οδηγίες.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι σε περίπτωση που τέτοιο πιστοποιητικό δεν παρουσιαστεί στο Γενικό Εισαγγελέα εντός 18 μηνών από την μέρα ένταξης του στο πρόγραμμα ή εγκαταλείψει το πρόγραμμα, τότε ο κατάδικος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στις Κεντρικές Φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Προστίθεται ότι το όνομα του κατάδικου τοποθετείται στη λίστα των απαγορευμένων προσώπων για έξοδο τους από την Κύπρο και το διαβατήριο και η ταυτότητά του παραδίδονται στην Διευθύντρια Φυλακών.

Αναφέρεται, τέλος, ότι σε περίπτωση κατά την οποία μέχρι τη λήξη της περιόδου του προγράμματος αναμένεται να λήξει και η ποινή του καταδίκου, τότε ο σχετικός όρος στην Προεδρική απόφαση είναι όπως εάν ο κατάδικος ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα, τότε ασφαλώς δεν θα επανέλθει στις φυλακές.

(ΚΥΠΕ/ΑΓΚ/ΓΒΑ)